• ...............................................................................................................................: Link.
 • บรรยาย "ประสบการณ์ตรงนำคนไทยกลับจากอู่ฮั่น : link.
 • วันที่ 31 มกราคม 2563 : รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตวาระอายุ 72 ปี รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ : link.
 • รศ.นพ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับการพิจารณาสรรหาอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 แพทยสภา : link.
 • คณาจารย์ภาควิชาฯเยี่ยมแพทย์ประจำบ้าน จังหวัดสุรินทร์ : ... : link.
 • "CU-Orthopedics ครั้งที่ 6" วันที่ 13-14 มกราคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น.
  ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..ภาพกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม : งานปีใหม่ ออร์โธปิดิกส์ ย้อนยุค 60 : link.
 • ภาพกิจกรรม : พิธีเปิดหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : link.
 • รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน "เกษียณ เกษมสุข ประจำปี 2562"
  วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารแพทย์พัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย link.
 • สัมพันธ์จากใจ สายใยออร์โธฯ จุฬา รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
  วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงแรม อนันตรา ราชดำริ กรุงเทพฯ ภาพกิจกรรม
 • รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปนิรัติศัยกุล และ รศ.นพ.วัชระวิลัยรัตน์ เข้ามอบดอกไม้เนื่องในงานเกษียณ รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย link.
 • วันครุคารวตา ประจำปี 2562 ให้แด่คณาจารย์ผู้เกษียณ รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
  วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10 เวลา 10.00-14.00 น. link.
 • พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... link.
 • พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2562 :
  วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ..ถ่ายภาพหมู่ ลานพระบรมรูป ร.8 และ พิธีการ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 link.

 • ภาพกิจกรรม งานแถลงข่าว "โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง เฉลิมพระเกียรติ" ::. ภาพกิจกรรม
 • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมิน โดย คณะกรรมการประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ... : link.
 
reserach

การหักของกระดูกส่วนปลายของต้นแขน  เกิดได้จากการล้มศอกกระแทกพื้นโดยตรง.. (นพ.ศรัณย์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก.... (นพ.พงศ์ศักดิ์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

ภาวะนิ้วล็อค เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานของนิ้วมือ.. (นพ.กวี)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ..... (นพ.วิชาญ)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

+ ความรู้สู่ประชาชน ทั้งหมด

งานวิชาการ

การศึกษา
 • ระดับปริญญา
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • หลังปริญญา
 • ประเมินตนเอง