• pos25062563
 • pos19062563
 • P1120617-1
 • 290225632
 • poster31-1-2563
 • pravitMD0001
 • poster17-1-2563
 • ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน
  วันที่ 25 กันยายน 2562 ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน ณ ตึก วิชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย link.
 • รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปนิรัติศัยกุล พร้อมด้วยคณาจารย์ ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรช่วงการระบาด Covid-19 .. link.
 • .พิธีมอบโล่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
  ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 : วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ภาพกิจกรรม

 • ขอแสดงความยินดี รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563:. ภาพกิจกรรม
 • บรรยาย "ประสบการณ์ตรงนำคนไทยกลับจากอู่ฮั่น : link.
 • วันที่ 31 มกราคม 2563 : รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตวาระอายุ 72 ปี รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ : link.
 • รศ.นพ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับการพิจารณาสรรหาอาจารย์แพทย์ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 แพทยสภา : link.
 • คณาจารย์ภาควิชาฯเยี่ยมแพทย์ประจำบ้าน จังหวัดสุรินทร์ : ... : link.
 • "CU-Orthopedics ครั้งที่ 6" วันที่ 13-14 มกราคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น.
  ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย..ภาพกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม : พิธีเปิดหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : link.
 
reserach

การหักของกระดูกส่วนปลายของต้นแขน  เกิดได้จากการล้มศอกกระแทกพื้นโดยตรง.. (นพ.ศรัณย์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก.... (นพ.พงศ์ศักดิ์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

ภาวะนิ้วล็อค เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานของนิ้วมือ.. (นพ.กวี)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ..... (นพ.วิชาญ)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

+ ความรู้สู่ประชาชน ทั้งหมด

งานวิชาการ

การศึกษา
 • ระดับปริญญา
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • หลังปริญญา
 • ประเมินตนเอง

  ประกันคุณภาพ