• ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่ 2561   ..วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฺ์  .. ภาพกิจกรรม
 • wisdoc1

   


 • ภาพกิจกรรม : The 5th Joint Conference 2018 between LMU & MDCU : From Research to Clinical Practice At Faculty of Medicine, Chulalongkorn University ระหว่างวันที่ 9-13 November 2018. ณ อาคารภูมิสิรฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ link.
 • Department visit โดย Prof. William Maloney : chairman Stanford Orthopedic Department & Immediate past president AAOS และ Prof Christopher Mow ภาพกิจกรรม

 • CU.Orthopaedic Alumni Party Night 2018 ::. ภาพกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม : พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศล : link.
 • ภาพกิจกรรม : สัมพันธ์จากใจ สายใยออร์โธ-จุฬาฯ รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ link.
 • งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561
  วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ link.
 • พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน ประจำปี 2561 14 มิถุนายน 2561 : 10.00 น. ณ ตึกวชิรณาณวงศ์ ชั้น 2 : link.
 • ภาพกิจกรรม : พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
  วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 link.
 • ภาพกิจกรรม การสัมมนาหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา และการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 2561 : link.
 

reserach

การหักของกระดูกส่วนปลายของต้นแขน  เกิดได้จากการล้มศอกกระแทกพื้นโดยตรง.. (นพ.ศรัณย์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก.... (นพ.พงศ์ศักดิ์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

ภาวะนิ้วล็อค เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานของนิ้วมือ.. (นพ.กวี)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ..... (นพ.วิชาญ)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

+ ความรู้สู่ประชาชน ทั้งหมด

 

งานวิชาการ

การศึกษา
 • ระดับปริญญา
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • หลังปริญญา
 • ประเมินตนเอง