Black Ribbon
 
  • 5-4-2560
  • poster4
  • Poster5-1
  • poster9-7-58
  • poster1-4
  • poster1-2
  • ร่วมแสดงความยินดีกับ Residents และ Fellows ออร์โธปิดิกส์ จบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 : link.
  • พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย link gallery.
  • 16 มิถุนายน 2558 : หัวหน้าภาคฯ และบุคลากรทุกระดับ ร่วม "ทำบุญตึก" โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ณ ตึกวชิรญาณฯ ชั้น 2 และ ร่วมรับประทานหาร ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 link gallery.
  • ร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4 ทุกท่าน เนื่องในโอกาสได้รับ "ประกาศนียบัตรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแพทย์ประจำบ้าน" จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

reserach

การหักของกระดูกส่วนปลายของต้นแขน  เกิดได้จากการล้มศอกกระแทกพื้นโดยตรง.. (นพ.ศรัณย์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก.... (นพ.พงศ์ศักดิ์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

ภาวะนิ้วล็อค เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานของนิ้วมือ.. (นพ.กวี)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ..... (นพ.วิชาญ)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

+ ความรู้สู่ประชาชน ทั้งหมด

งานวิชาการ