• poster08-07-2562
 • 18-1-62-1070618
 •  
  9-6-2562
  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่ 2561   ..วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฺ์  .. ภาพกิจกรรม
 • poster18-20-04-2562-2
 • G-25-12-2561
 • ภาพกิจกรรม : งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2562 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ The White Room, Lower lobby โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ link.
 • ภาพกิจกรรม .
 • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมิน โดย คณะกรรมการประเมินสถาบันฝึกอบรมฯ : ... : link.
 • พิธีทำบุญตึกประจำปีเลี้ยงพระเพล-ถวายสังฆทาน : 14 มิถุนายน 2562 ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 ภาพกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม : พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล : link.
 • ภาพกิจกรรม :พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย link.

 • ภาพกิจกรรม : นันทนาการ ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2562 ::. ภาพกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม : การประชุมสัมมนา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2562 : วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 link.
 • CU-Orthopedics : Basic Microsurgery Course ครั้งที่ 5 ::
  ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย link.
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
  ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ ... link.
 • ภาพกิจกรรม : งานปีใหม่ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
  "ออร์โธจุฬารวมใจ ต้อนรับปีใหม่ ก้าวไกลระดับโลก" link.
 

reserach

การหักของกระดูกส่วนปลายของต้นแขน  เกิดได้จากการล้มศอกกระแทกพื้นโดยตรง.. (นพ.ศรัณย์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก.... (นพ.พงศ์ศักดิ์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

ภาวะนิ้วล็อค เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานของนิ้วมือ.. (นพ.กวี)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ..... (นพ.วิชาญ)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

+ ความรู้สู่ประชาชน ทั้งหมด

งานวิชาการ

การศึกษา
 • ระดับปริญญา
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • หลังปริญญา
 • ประเมินตนเอง