เจ้าหน้าที่ธุรการ และ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล และ คุณระวี สุนทรส่ง เนื่องในโอกาสงานเกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์  าคารรัตนวิทยาพัฒน์ (อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ) ชั้น 11, 12   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยS 41427099    S 41427101  S 41427101 0    222  

reserach

การหักของกระดูกส่วนปลายของต้นแขน  เกิดได้จากการล้มศอกกระแทกพื้นโดยตรง.. (นพ.ศรัณย์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก.... (นพ.พงศ์ศักดิ์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

ภาวะนิ้วล็อค เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานของนิ้วมือ.. (นพ.กวี)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ..... (นพ.วิชาญ)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

+ ความรู้สู่ประชาชน ทั้งหมด

งานวิชาการ

การศึกษา
 • ระดับปริญญา
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • หลังปริญญา
 • ประเมินตนเอง

  ประกันคุณภาพ

  สื่อสารภายใน