นิสิตแพทย์ ปี 5

 

 นิสิตแพทย์ ปี 5
 คู่มือการปฏิบัติงาน

Intro Slide Logbook นสพ. ปี 5รายชื่อนิสิตแพทย์ปีที่ 5 ::

      ขึ้นปฏิบัติงานรายงาน Case report ออก OPD และ OR กับอาจารย์ผู้ดูแล ดังต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2561


      ปีการศึกษา 2560 

 


 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง