พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 30 พฤษภาคม 2560

 

S  9363461

S  9363460

งานวิชาการ