รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7

 

เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขยายเวลา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560

ติดต่อสมัครได้ที่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกคัคณางค์ ชั้น 8

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 19 กันนายน 2560 ณ ตึกอานันทมหิดล ชั้นล่างและทาง

www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

 

*** รายละเอียดทั้งหมด   updte 25 สิงหาคม 2560

 

 

งานวิชาการ