รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคอมพิวเตอร์และสัมภาษณ์

คลิ๊กที่นี่


 ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา)

 

เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขยายเวลา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12-25 ตุลาคม 2560

ติดต่อสมัครได้ที่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกคัคณางค์ ชั้น 8

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ บอร์ดติดประกาศ หน้าห้องธุรการภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ตึกคัคณางค์ ชั้น 8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

Download แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ประกาศรบสมครเจาหนาทบรการการศกษา 

 

 

งานวิชาการ