การสัมมนาหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา และการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ วันที่ 15-16 มกราคม 2561

การสัมมนาหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา และการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์

วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13

 

tn 2069        tn 49790      tn 49792 

tn 49799tn S 12607491 tn S 21020690

tn S 21020691 tn S 21020692 tn S 21020693tn S 39182399

 

งานวิชาการ

การศึกษา
 • ระดับปริญญา
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • หลังปริญญา
 • ประเมินตนเอง

  ประกันคุณภาพ