แพทย์ประจำบ้าน

 Download แบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 1  ,  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด


 

- รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 - 4

- การแบ่งสายการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านและตารางเวรนอกเวลาราชการ  :  ประจำเดือน มกราคม 2562NEW


Core competency
11112014 - Orthopaedic Residency Training Program Chulalongkorn University

Download Essential procedures & Logbook

   - Surgery Basic Sciences and Knowledges related to Orthopaedics

   - Bone_bank

   - Foot ankle

   - Hand

   - Hip & Knee

   - Orthopaedics Basic science

   - Pediatrics Trauma

   - Research methodology

   - Spine

   - Sport medicine

   - Trauma

   - Tumor

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง