แพทย์ประจำบ้าน

 Download แบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 1  ,  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด


  • รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 - 4 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปัจจุบัน
  • ประกาศ : ห้องกิจกรรมแพทย์ประจำบ้านช่วงเช้าของทุกวันจากตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 ย้ายมา ห้อง 1210 อาคารศูนย์ความก้าวหน้าฯ ชั้น 12   

ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง
ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำบ้าน 
และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ.2562  

iconrcost ข้อมูลข่าวสารจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย


Core competency 11112014 - Orthopaedic Residency Training Program Chulalongkorn University

Download Essential procedures & Logbook

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน