รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ

 

 

  • จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยเป็นแพทย์จุฬา รุ่นที่ ๑๔
  • เป็น Intern ที่ Albert Einstein Medical Center เมือง ฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย และฝึกอบรมต่อทางด้านออร์โธปิดิกส์ที่ โรงพยาบาล Mount Sinai เมือง Miami Beach มลรัฐฟลอริดาและ Montefiore Medical Center ที่เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากสอบได้ Diplomate American Board of Orthopedic Surgery
  • บรรจุเป็นอาจารย์ในภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.๒๕๑๔
  • นำเทคนิคการผ่าตัดของ AO ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์มาใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ประสบภาวะกระดูกหัก ทำให้ผู้ป่วยได้รับมาตรฐานการรักษาที่ดีขึ้นมาก
  • ผู้นำในการผ่าตัด Tibial Nailing ในกรณี Compound Fracture ของกระดูก Tibia ซึ่งถูกวิพากย์วิจารณ์ในช่วงแรกเป็นอย่างมากซึ่งต่อมาก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  • ประยุกต์การผ่าตัดใส่ Retrograde Intramedullary K-wires ในการรักษากระดูกไหปลาร้าหัก ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน วารสาร Journal of Bone and Joint Surgery
  • เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก แบบของ Professor Charnley มาใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยปัญหาข้อสะโพก
  • สนับสนุนส่งเสริมการผ่าตัด Arthroscopy การผ่าตัดต่อเส้นเลือดโดยใช้กล้อง Microscope การผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์ Image Intensifier  การผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอ
  • แต่งตำราทางอออร์โธิดิกส์ เช่น กระดูกเชิงกรานหัก ฯลฯ
  • ร่วมก่อให้เกิด Asean Orthopedic Association ขึ้น

 

 

งานวิชาการ