รศ.นพ.ตรง พันธุมโกมล

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ตรง พันธุมโกมล

  
          อาจารย์ตรง พันธุมโกมล จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นแพทย์จุฬา รุ่นที่ ๗ อาจารย์เป็นศิลปินและมีพรสวรรค์ด้านดนตรีเป็นอย่างยิ่ง ในระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์ อาจารย์ตรงเป็นนักแซกโซโฟนที่มีชื่อเสียงมากของวง MD CU มีโอกาสได้เล่นแซกโซโฟนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และอาจารย์ตรงยังเป็นผู้ได้รับพระราชทานแซกโซโฟนพระราชทานให้กับวง MD CU ซึ่งได้เก็บเป็นสมบัติของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ หลังจากจบแพทย์แล้วอาจารย์ตรงได้เข้ารับราชการทหารยศร้อยโท ปฏิบัติงานที่ ผส ๓ กองทัพภาค ๒ จังหวัดนครราชสีมา เป็น เวลา ๒ ปี ต่อจากนั้นอาจารย์ตรงได้สมัครเข้าทำงานเป็น Intern และแพทย์ประจำบ้าน ที่ มหาวิทยาลัย Harvard เมือง Boston มลรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๖ ปี จนได้รับ Certificate in Orthopedics และเป็น Board Eligible  แต่อาจารย์ตรงตั้งใจอย่างยิ่งที่จะกลับมาทำงานประเทศไทยจึงไม่มีความประสงค์จะอยู่รอสอบ American Board และได้กลับมาบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ หลังการแยกภาควิชาฯในปี พ.ศ.๒๕๐๗ จึงนับว่าอาจารย์ตรงเป็นผู้หนึ่งที่เริ่มบุกเบิกภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาตั้งแต่ต้น

          อาจารย์ตรงเป็นผู้ที่สุขุมเยือกเย็น ไม่ชอบการเจรจา แต่เมื่อตั้งใจจะทำอะไรก็ทำสำเร็จทุกครั้ง อาจารย์ตรงเป็นผู้มีทักษะในการผ่าตัดเป็นอย่างยิ่ง และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการรักษากระดูกหัก โดยเน้น Biological Union เช่น การผ่าตัดกระดูกต้นขาโดยใช้ Kuntcher Nail และ ใช้ cortical screw เพื่อช่วยป้องกัน Rotation อาจารย์ตรงจะพร่ำสอนแพทย์ประจำบ้านถึงเทคนิคการปรับการดึง Traction ในการรักษากระดูกหัก อาจารย์จะจับมือสอนแพทย์ประจำบ้านในการผ่าตัดยากๆ เช่น Four Parts Fracture Proximal Humerus โดยการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ง่ายๆแต่มั่นคง แทบไม่มีแพทย์ประจำบ้านคนไหนเลยที่อาจารย์จะไม่จับมือสอนให้ทำผ่าตัด Hip Prosthesis อาจารย์ตรงเป็นที่รักและเป็นกันเองกับลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่ง หลังการสอนผ่าตัดผ่าตัดแล้วอาจารย์ก็มักจะพาแพทย์ประจำบ้านไปเลี้ยงและสอนวิธีการดำเนินชีวิตให้เสมอๆ อาจารย์ตรงเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย ครอบครัวของอาจารย์เป็นครอบครัวศิลปิน โดยเฉพาะคู่ชิวิตของท่าน คือ อาจารย์สดใส พันธุมโกมล ศิลปินด้านแสดงที่ยิ่งใหญ่ของไทยท่านหนึ่ง

งานวิชาการ