ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

  ประจำปี 2560
 


ภาพกิจกรรม รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ วันพุธที่ 5 เมษายน 2560

 

 


ภาควิชาฯ งานเลึ้ยงปีใหม่ อาจารย์อาวุโส 4 มกราคม 2560 NEW

   

 

ประจำปี 2559

 


งานเลี้ยงขอบคุณ อาจารย์  พยาบาล และบุคลากร  ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

 
 

 ภาพกิจกรรมสัมมนาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2559


Alumni ออร์โธฯ จุฬาฯ
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

S  16343050

S  16343051

  28 มิถุนายน 2559 ศ.นพ.อารี ตนาวลี พร้อมคณาจารย์ออร์โธปิดิกส์ ตรวจเยี่ยม สถาบันสมทบ รพ สุรินทร์
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน
     ณ ตึก วชิรณาณวงศ์ ชั้น 2  --- ภาพกิจกรรมทั้งหมด

13413794 1108165142559691 1311309614109271251 n 

ประกาศเจตนารมณ์ "โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม"

   
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล

ร่วมแสดงความยินดีกับ Residents และ Fellows ออร์โธปิดิกส์ จบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิต กรุงเทพฯ
 
 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ต้อนรับ SLARD travelling fellow
7 มิถุนายน 2016

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

   
   

 

  สอบš Chula OSCE and VIVA Examination ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

วันสงกรานต์ วันที่ 7-เมษายน-2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 
 พิธีมอบขาเทียม โดยวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ให้แก่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
 

ภาพกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559
29 ธันวาคม 2558 ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

     


ประจำปี 2558

   

 

  ถ่ายภาพหมู่คณาจารย์ - แพทย์ประจำบ้าน  

วันสงกรานต์ วันที่ 9-เมษายน-2558

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย


 
 ภาพกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559
29 ธันวาคม 2558 ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  งานเลึ้ยงปีใหม่ อาจารย์อาวุโส 28 ธันวาคม 2558
ณ ห้อง mayflower โรงแรมดุสิตธานี

 

       
พิธีไหว้ครู
9 กรกฏาคม 2558
พิธีวางพวงมาลา ร.8
9 มิถุนายน 2558
พิธีทำบุญตึก
16 มิถุนายน 2558
เลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษา 2557
11 มิถุนานยน 2558

 

ประจำปี 2557

       
       

 

งานวิชาการ