ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ประจำปี 2563
   
      
 

วันที่ 18 กันยายน 2563 ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าเยี่ยมอาจารย์แพทย์หญิงบุญชู จิตไมตรี อาจารย์อาวุโสภาควิชาวิสัญญีวิทยา ณ อาคารภูมิสิริฯชั้น 25B ห้อง 2507  ภาพกิจกรรม... NEW  

     

  ภาพกิจกรรม : ประชุมวิชาการ "TOSSM Cadaveric Knee Course 2020 : basic to Intermediate level" ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ... 17 กย 2563 : 18 กย 2563 NEW  

ภาพกิจกรรม : งาน ครุคารวตา คณาจารย์ผู้เกษียณอายุการทำงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ตึก สก.ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์)... ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 12 และลานพระบรมรูป ร.8... ภาพกิจกรรม 

 

ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิม พรหมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... ภาพกิจกรรม 

   
 

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 : ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน ณ ตึก วิชิรญาณวงศ์ ชั้น 2 รพ.จุฬาลงกรณ์... ภาพกิจกรรม 

   วันศุกร์ที่ 19  มิถุนายน 2563 : ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรช่วงการระบาด Covid-19 ... ภาพกิจกรรม 
   

  พิธีมอบโล่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 - วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ... ภาพกิจกรรม NEW  

ขอแสดงความยินดี รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
..... ภาพกิจกรรม  

 

 

    
  บรรยาย "ประสบการณ์ตรงนำคนไทยกลับจากอู่ฮั่น โดย..
   พล.ร.อ.วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ , พล.ร.ท.วิชัย  มนัสศิริวิทยา ,
   น.อ.วศิน สระศรีดา , น.อ.หญิง ภาศรี มหารมณ์ 
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 ... ภาพกิจกรรม 
  วันที่ 31 มกราคม 2563 รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล แสดงมุฑิตาจิตวาระอายุ 72 ปี
รศ.พญ.คุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์  ภาควิชา/ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
 ณ ห้องประชุมมงคลนาวินเ ชั้น 10 รพ.จุฬาลงกรณ์ ... ภาพกิจกรรม
     S 73580591
  วันที่ 13-14 มกราคม 2563 "CU-Orthopedics ครั้งที่ 6" 
ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... ภาพกิจกรรม
  วันที่ 14 มกราคม 2563 :
คณาจารย์ภาควิชาฯเยี่ยมแพทย์ประจำบ้าน จังหวัดสุรินทร์
.. ภาพกิจกรรม .. 
 

  ประจำปี 2562
       
  ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารภูมิสิริฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ... ภาพกิจกรรม  

รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ในนามหัวหน้าฝ่ายฯ มอบของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ให้หน่วยงาน วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร ภูมิสิริฯ ชั้น 19A2 (จส.4), 21A (จส.5), 21B (จส.6)  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ... ภาพกิจกรรม

    ฝ่ายการพยาบาลร่วมสวัสดีปีใหม่ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ตึกคัคณางค์ ชั้น 8 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
.. ภาพกิจกรรม
     

  การปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 : 
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 .... ภาพกิจกรรม 
 

งานปีใหม่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 2563 ย้อนยุค 60
"ออร์โธฯ จุฬาฯ รวมใจ ต้อนรับปีใหม่ ด้วยใจเดียวกัน" ... ภาพกิจกรรม 

   
  “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก“ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการทำงาน
.. ภาพกิจกรรม..
 

พิธีเปิดหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 .. >> ชุดที่ 1 || ชุดที่ 2  

   
  รศ.นพ.สมศักดิ์ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ผู้เกษียณ 
ฝ่ายรังสีวิทยา  
วันที่ 27 กันยายน 2562  .. ภาพกิจกรรม   
  รศ.นพ.สมศักดิ์  และ นพ.ธันว์ มอบดอกไม้แด่คณาจารย์ผู้เกียณ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
วันที่ 24 กันยายน 2562  .. ภาพกิจกรรม
     
  รศ.นพ.สมศักดิ์  และ รศ.นพ.วัชระ มอบดอกไม้แด่คณาจารย์ผู้เกียณ
รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์  วันที่ 20 กันยายน 2562 
..ภาพกิจกรรม 
  รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย ร่วมงาน "เกษียณ เกษมสุข ประจำปี 2562"
วันที่ 25 กันยายน 2562 .. ภาพกิจกรรม
     
  พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2562 
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว .. ภาพกิจกรรม
  รศ.นพ.สมศักดิ์  และ รศ.นพ.วัชระ มอบดอกไม้เนื่องในงานเกษียณ 
รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ วันที่ 20 กันยายน 2562  ..ภาพกิจกรรม
   
  วันครุคารวตา ประจำปี 2562 ให้แด่ผู้เกษียณ รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย  
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 
 ณ ตึก สก ชั้น 10. .ภาพกิจกรรม
  สัมพันธ์จากใจ สายใยออร์โธฯ จุฬา รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย 
วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงแรม อนันตรา ราชดำริ กรุงเทพฯ.. 
ภาพกิจกรรม
     
  พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ : ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  .. ภาพกิจกรรม 
   พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2562 : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ..
ถ่ายภาพหมู่ ลานพระบรมรูป ร.8
 และ พิธีการ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 .. ภาพกิจกรรม 
     
  งานแถลงข่าว "โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง เฉลิมพระเกียรติ"
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562 ... ภาพกิจกรรม 
   งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ... ภาพกิจกรรม  
     
 

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 ... ภาพกิจกรรม  

   คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 ... ภาพกิจกรรม  
     

  งานทำบุญตึกประจำปี เลี้ยงพระเพล และ ถวายสังฆทาน 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2   ... ภาพกิจกรรม  
 

Orthopaedic CU Intraining Exam
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ตึก อปร. ชั้น 2,4  .. ภาพกิจกรรม 

   
 

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8  ภาพกิจกรรม 

 

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น รพ.จุฬาลงกรณ์  
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย  30 พค 2562 .... ภาพกิจกรรม 

     
       
  การประชุมสัมมนาภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2562 
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ .. ภาพกิจกรรม
  นันทนาการภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2562 
จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562  .. ภาพกิจกรรม
       
   
 

หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เข้าร่วมงาน คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
(TQC)
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม .. ภาพกิจกรรม

  ร่วมสืบสานประเพณีไทย : รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์  
วันที่ 11 เเมษายน 2562
ณ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 ห้องประชุม 60/2 โซน C .. ภาพกิจกรรม
       
   
  สวัสดีปีใหม่คณาจารย์อาวุโส  ...
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.
ณ ภัตตาคาร แกรนด์ เชียงกรีล่า ธนิยะ  ..  ภาพกิจกรรม
  คณบดีและทีมงานบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดทำหลักสูตรนานาชาติ
ให้คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ณ ห้อง 1304 ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์... ภาพกิจกรรม
       
            
  สวัสดีปีใหม่บุคลากร : รศ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล (หัวหน้าฝ่ายฯ)
และ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ (รองหัวหน้าฝ่ายฯ)
บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายออร์โธปิดิกส์... ภาพกิจกรรม
  CU-Orthopedics : Basic Microsurgery Course ครั้งที่ 5 
วันจันทร์ที่ 7 และอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .... ภาพกิจกรรม
       


 
ประจำปี 2561
     
   ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561  ... ภาพกิจกรรม
     ฝ่ายการพยาบาลมาสวัสดีปีใหม่ 2562 

ณ ตึกคัคณางค์ ชั้น 8 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561  ... ภาพกิจกรรม

     
  งานปีใหม่ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์
"ออร์โธจุฬารวมใจ ต้อนรับปีใหม่ ก้าวไกลระดับโลก".. ภาพกิจกรรม
    The 5th Joint Conference 2018 between LMU & MDCU :
From Research to Clinical Practice 9-13 November 2018. ...ภาพกิจกรรม
         
       
 

Prof. William Maloney : chairman Stanford Orthopedic Department & Immediate past president AAOS และ Prof Christopher Mow...ภาพกิจกรรม

    CU.Orthopaedic Alumni Party Night 2018 / 21 October 2018
At Siam Bayshore Resort, Pattaya...
 ภาพกิจกรรม 
     
 

สัมพันธ์จากใจ สายใยออร์โธ-จุฬาฯ รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ :
วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงแรม Anantara Siam Bangkok Hotel...ภาพกิจกรรม

    พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561... ภาพกิจกรรม
       
  พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2561 : วันพฤหัสบดี 12 กรกฏาคม 2561
ภาพกิจกรรม 
ถ่ายภาพหมู่ ลานพระบรมรูป ร.8พิธีการ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13
     ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 ณ ห้อง 1308 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13... ภาพกิจกรรม
       
 

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน ประจำปี 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ตึกวชิรณาณวงศ์ ชั้น 2...ภาพกิจรรม

    งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ... ภาพกิจกรรม 
         
     
 

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ลาดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8
... ภาพกิจกรรม

    สัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19 พค 2561 
 ชุดที่ 1 : ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13  | ชุดที่ 2 : The Resort Water Park
         
         
 

วันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 1308 โซน C อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 .. ภาพกิจกรรม

     การสัมมนาหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญาและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13  ..ภาพกิจกรรม
 

 

   

 

 

ประจำปี 2560

     
งานเลี้ยงปีใหม่อาจารย์อาวุโส
วันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560
  ทำบุญตักบาตร วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
ณ ลานตึกแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
 
     
ออร์โธจุฬาฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
"งานคืนสู่เหย้า" ประจำปี 2560  พัทยา
   ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่ 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฺ์... ภาพกิจกรรม
 
       
วิทยากร Stuart B. Goodman MD PHD จาก Department of Bioengineering, Stanford University, Stanford., CA, USA. บรรยายวิชาการ - 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ .. ภาพกิจกรรม    ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ คุณกุศล ญาณะจารี และ คุณสุเทพ แก้วกระจ่าง | วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13
.. ภาพกิจกรรม
 
       
สัมมนาภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
   
 ณ ห้องประชุม 200 โซน C อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560
   ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันศุกร์-เสาร์ที่ 28-29 กรกฏาคม 2560
  
 
 
   
 
 
 

วันที่ 9 มิ ถุนายน 2560
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล

 

   

วันที่ 5 เเมษายน 2560
รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์
ณ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 ห้องประชุม 60/2 โซน C

 

วันที่ 4 มกราคม 2560

 

 

 

 

ประจำปี 2559

 


งานเลี้ยงขอบคุณ อาจารย์  พยาบาล และบุคลากร  ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559


พิธีไหว้ครู  21-กค-2559 ณ ตึกเจริญ-สมศรี ชั้น 7
 

 ภาพกิจกรรมสัมมนาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2559


Alumni ออร์โธฯ จุฬาฯ
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

S 16343050

S 16343051

  28 มิถุนายน 2559 ศ.นพ.อารี ตนาวลี พร้อมคณาจารย์ออร์โธปิดิกส์ ตรวจเยี่ยม สถาบันสมทบ รพ สุรินทร์
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน
     ณ ตึก วชิรณาณวงศ์ ชั้น 2  --- ภาพกิจกรรมทั้งหมด

13413794 1108165142559691 1311309614109271251 n 

ประกาศเจตนารมณ์ "โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม"

   
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล

ร่วมแสดงความยินดีกับ Residents และ Fellows ออร์โธปิดิกส์ จบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิต กรุงเทพฯ
 
 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ต้อนรับ SLARD travelling fellow
7 มิถุนายน 2016

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  .. ภาพกิจกรรม

   
   

 

  สอบš Chula OSCE and VIVA Examination ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

วันสงกรานต์ วันที่ 7-เมษายน-2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม

     

 
         
         
 

 พิธีมอบขาเทียม โดยวิศวกรหญิงไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ให้แก่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 2

   

 ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559

29 ธันวาคม 2558
ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 

 

ประจำปี 2558
         
 

ถ่ายภาพหมู่คณาจารย์ - แพทย์ประจำบ้าน 

ณ ลาดพระรูป รัชกาลที่ 8.. ภาพกิจกรรม

   

วันสงกรานต์ 

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

9-เมษายน-2558

 
 

ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559
ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

29 ธันวาคม 2558  

 

งานเลึ้ยงปีใหม่ อาจารย์อาวุโส
ณ ห้อง mayflower โรงแรมดุสิตธานี

28 ธันวาคม 2558  

พิธีไหว้ครู
ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

9 กรกฏาคม 2558

   

พิธีทำบุญตึก เจริญ-สมศรีฯ

16 มิถุนายน 2558 

พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8

9 มิถุนายน 2558

 

เลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษา 2557

11 มิถุนานยน 2558

         

งานวิชาการ

การศึกษา
 • ระดับปริญญา
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • หลังปริญญา
 • ประเมินตนเอง

  ประกันคุณภาพ

  สื่อสารภายใน