ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 

ประจำปี 2561
       
   .... //  พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2561 // .....NEW
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 >>ถ่ายภาพหมู่ ลานพระบรมรูป ร.8พิธีการ อาคารภูมิสิริฯ   
     ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 >> ภาพกิจกรรม
       
 

 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน ประจำปี 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ตึกวชิรณาณวงศ์ ชั้น 2
 ..  >> ภาพกิจกรรม 

    งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
.. >> ภาพกิจกรรม 
         
     
 

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ลาดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

    สัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 17-19 พค 2561  ::: ชุดที่ 1 /  ชุดที่ 2 
         
         
 

วันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 1308 โซน C อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 
.. คลิ๊กภาพกิจกรรม 

     การสัมมนาหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา
และการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 
วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 
.. คลิ๊กภาพกิจกรรม 
 

 

   

 

 

ประจำปี 2560

     
งานเลี้ยงปีใหม่อาจารย์อาวุโส
วันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560
  ทำบุญตักบาตร วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
ณ ลานตึกแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
 
     
ออร์โธจุฬาฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
"งานคืนสู่เหย้า" ประจำปี 2560  พัทยา
   ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่ 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฺ์... ภาพกิจกรรม
 
       
วิทยากร Stuart B. Goodman MD PHD จาก Department of Bioengineering, Stanford University, Stanford., CA, USA. บรรยายวิชาการ - 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ .. ภาพกิจกรรม    ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ คุณกุศล ญาณะจารี และ คุณสุเทพ แก้วกระจ่าง | วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13.. ภาพกิจกรรม  
       
สัมมนาภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
   
 ณ ห้องประชุม 200 โซน C อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560
   ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันศุกร์-เสาร์ที่ 28-29 กรกฏาคม 2560
  
 
 
   
 
 
 

วันที่ 9 มิ ถุนายน 2560
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล

 

   

วันที่ 5 เเมษายน 2560
รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์
ณ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 ห้องประชุม 60/2 โซน C

 

วันที่ 4 มกราคม 2560
งานเลึ้ยงปีใหม่ อาจารย์อาวุโส

 

 

 

 

ประจำปี 2559

 


งานเลี้ยงขอบคุณ อาจารย์  พยาบาล และบุคลากร  ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559


พิธีไหว้ครู  21-กค-2559 ณ ตึกเจริญ-สมศรี ชั้น 7
 

 ภาพกิจกรรมสัมมนาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2559


Alumni ออร์โธฯ จุฬาฯ
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

S  16343050

S  16343051

  28 มิถุนายน 2559 ศ.นพ.อารี ตนาวลี พร้อมคณาจารย์ออร์โธปิดิกส์ ตรวจเยี่ยม สถาบันสมทบ รพ สุรินทร์
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน
     ณ ตึก วชิรณาณวงศ์ ชั้น 2  --- ภาพกิจกรรมทั้งหมด

13413794 1108165142559691 1311309614109271251 n 

ประกาศเจตนารมณ์ "โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม"

   
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล

ร่วมแสดงความยินดีกับ Residents และ Fellows ออร์โธปิดิกส์ จบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิต กรุงเทพฯ
 
 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ต้อนรับ SLARD travelling fellow
7 มิถุนายน 2016

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

   
   

 

  สอบš Chula OSCE and VIVA Examination ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

วันสงกรานต์ วันที่ 7-เมษายน-2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม

     

ประจำปี 2559
         
         
 

 พิธีมอบขาเทียม โดยวิศวกรหญิงไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ให้แก่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 2

   

 ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559

29 ธันวาคม 2558
ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 

 

ประจำปี 2558
         
 

ถ่ายภาพหมู่คณาจารย์ - แพทย์ประจำบ้าน 

ณ ลาดพระรูป รัชกาลที่ 8

   

วันสงกรานต์ 

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

9-เมษายน-2558

 
 

ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559
ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

29 ธันวาคม 2558  

 

งานเลึ้ยงปีใหม่ อาจารย์อาวุโส
ณ ห้อง mayflower โรงแรมดุสิตธานี

28 ธันวาคม 2558  

พิธีไหว้ครู
ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

9 กรกฏาคม 2558

   

พิธีทำบุญตึก เจริญ-สมศรีฯ

16 มิถุนายน 2558 

พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8

9 มิถุนายน 2558

 

เลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษา 2557

11 มิถุนานยน 2558

         

งานวิชาการ