ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ประจำปี 2562

             
พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2562 : วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ..ถ่ายภาพหมู่ ลานพระบรมรูป ร.8 และ พิธีการ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 .. ภาพกิจกรรม NEW


 

   
งานแถลงข่าว "โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง เฉลิมพระเกียรติ"
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์... 
ภาพกิจกรรม 
   งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ The White Room, Lower lobby  
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ... ภาพกิจกรรม  
   

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1304 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 ... ภาพกิจกรรม  

   คณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรม 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 
ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 ... ภาพกิจกรรม  
   

งานทำบุญตึกประจำปี เลี้ยงพระเพล และ ถวายสังฆทาน 
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 2   ... ภาพกิจกรรม  
 

Orthopaedic CU Intraining Exam
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการตึก อปร. ชั้น 2 และ 4  .. ภาพกิจกรรม 

 

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562
ณ ลาดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8  ภาพกิจกรรม 

 

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย  วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ .... ภาพกิจกรรม 

   
     
การประชุมสัมมนาภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2562 
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ .. ภาพกิจกรรม
  นันทนาการภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2562 
จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562  .. ภาพกิจกรรม
     
 

หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เข้าร่วมงาน คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
(TQC)
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม .. ภาพกิจกรรม

  ร่วมสืบสานประเพณีไทย : รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์  
วันที่ 11 เเมษายน 2562
ณ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 ห้องประชุม 60/2 โซน C .. ภาพกิจกรรม
     
 
สวัสดีปีใหม่คณาจารย์อาวุโส  ...
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.
ณ ภัตตาคาร แกรนด์ เชียงกรีล่า ธนิยะ
  ..  ภาพกิจกรรม
  คณบดีและทีมงานบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดทำหลักสูตรนานาชาติ
ให้คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ณ ห้อง 1304 ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์... ภาพกิจกรรม
     
          
สวัสดีปีใหม่บุคลากร : รศ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล (หัวหน้าฝ่ายฯ)
และ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ (รองหัวหน้าฝ่ายฯ)
บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายออร์โธปิดิกส์... ภาพกิจกรรม
  CU-Orthopedics : Basic Microsurgery Course ครั้งที่ 5 
วันจันทร์ที่ 7 และอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .... ภาพกิจกรรม
     
 
ประจำปี 2561
     
   ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารภูมิสิริฯ รพ.จุฬาลงกรณ์
     ฝ่ายการพยาบาลมาสวัสดีปีใหม่ 2562 

ณ ตึกคัคณางค์ ชั้น 8 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

     
  งานปีใหม่ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์
"ออร์โธจุฬารวมใจ ต้อนรับปีใหม่ ก้าวไกลระดับโลก"
    The 5th Joint Conference 2018 between LMU & MDCU :
From Research to Clinical Practice At Faculty of Medicine, Chulalongkorn University :: 9-13 November 2018
         
       
 

Department visit โดย Prof. William Maloney : chairman Stanford Orthopedic Department & Immediate past president AAOS และ Prof Christopher Mow

    CU.Orthopaedic Alumni Party Night 2018 / 21 October 2018
At Siam Bayshore Resort, Pattaya.
 
     
 

สัมพันธ์จากใจ สายใยออร์โธ-จุฬาฯ รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ :
วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงแรม Anantara Siam Bangkok Hotel

    พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ร.8
       
  พิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2561 : วันพฤหัสบดี 12 กรกฏาคม 2561
ถ่ายภาพหมู่ ลานพระบรมรูป ร.8พิธีการ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13
     ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1308 โซน C อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13
       
 

 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน ประจำปี 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ตึกวชิรณาณวงศ์ ชั้น 2

    งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
         
     
 

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ลาดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8

    สัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-19 พค 2561 
 ชุดที่ 1 : ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13  | ชุดที่ 2 : The Resort Water Park
         
         
 

วันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 1308 โซน C อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 

     การสัมมนาหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญาและการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
วันที่
15-19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 

 

 

   

 

 

ประจำปี 2560

     
งานเลี้ยงปีใหม่อาจารย์อาวุโส
วันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560
  ทำบุญตักบาตร วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
ณ ลานตึกแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
 
     
ออร์โธจุฬาฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
"งานคืนสู่เหย้า" ประจำปี 2560  พัทยา
   ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่ 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฺ์... ภาพกิจกรรม
 
       
วิทยากร Stuart B. Goodman MD PHD จาก Department of Bioengineering, Stanford University, Stanford., CA, USA. บรรยายวิชาการ - 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ .. ภาพกิจกรรม    ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ คุณกุศล ญาณะจารี และ คุณสุเทพ แก้วกระจ่าง | วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13.. ภาพกิจกรรม  
       
สัมมนาภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
   
 ณ ห้องประชุม 200 โซน C อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560
   ณ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันศุกร์-เสาร์ที่ 28-29 กรกฏาคม 2560
  
 
 
   
 
 
 

วันที่ 9 มิ ถุนายน 2560
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล

 

   

วันที่ 5 เเมษายน 2560
รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์
ณ ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 ห้องประชุม 60/2 โซน C

 

วันที่ 4 มกราคม 2560
งานเลึ้ยงปีใหม่ อาจารย์อาวุโส

 

 

 

 

ประจำปี 2559

 


งานเลี้ยงขอบคุณ อาจารย์  พยาบาล และบุคลากร  ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559


พิธีไหว้ครู  21-กค-2559 ณ ตึกเจริญ-สมศรี ชั้น 7
 

 ภาพกิจกรรมสัมมนาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2559


Alumni ออร์โธฯ จุฬาฯ
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 

S  16343050

S  16343051

  28 มิถุนายน 2559 ศ.นพ.อารี ตนาวลี พร้อมคณาจารย์ออร์โธปิดิกส์ ตรวจเยี่ยม สถาบันสมทบ รพ สุรินทร์
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.
ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายสังฆทาน
     ณ ตึก วชิรณาณวงศ์ ชั้น 2  --- ภาพกิจกรรมทั้งหมด

13413794 1108165142559691 1311309614109271251 n 

ประกาศเจตนารมณ์ "โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม"

   
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล

ร่วมแสดงความยินดีกับ Residents และ Fellows ออร์โธปิดิกส์ จบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิต กรุงเทพฯ
 
 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ต้อนรับ SLARD travelling fellow
7 มิถุนายน 2016

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  .. ภาพกิจกรรม

   
   

 

  สอบš Chula OSCE and VIVA Examination ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

วันสงกรานต์ วันที่ 7-เมษายน-2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม

     

 
         
         
 

 พิธีมอบขาเทียม โดยวิศวกรหญิงไทย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ให้แก่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 2

   

 ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559

29 ธันวาคม 2558
ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 

 

ประจำปี 2558
         
 

ถ่ายภาพหมู่คณาจารย์ - แพทย์ประจำบ้าน 

ณ ลาดพระรูป รัชกาลที่ 8

   

วันสงกรานต์ 

ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

9-เมษายน-2558

 
 

ส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559
ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

29 ธันวาคม 2558  

 

งานเลึ้ยงปีใหม่ อาจารย์อาวุโส
ณ ห้อง mayflower โรงแรมดุสิตธานี

28 ธันวาคม 2558  

พิธีไหว้ครู
ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

9 กรกฏาคม 2558

   

พิธีทำบุญตึก เจริญ-สมศรีฯ

16 มิถุนายน 2558 

พิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8

9 มิถุนายน 2558

 

เลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษา 2557

11 มิถุนานยน 2558

         

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง