แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
       
  แพทย์หญิง กมลวรรณ  เอื้อปัญญาพร   นายแพทย์ คณิศร  ภักดีธิติไพบูลย์
       
  นายแพทย์ ทศพล  ประทีปธีรานันต์   นายแพทย์ ปรินทร  เตรียมศศิธร
       
  แพทย์หญิง แพรวา  ไพบูลย์พุฒิพงศ์   นายแพทย์ รชฏ  โออนุรักษ์
       
  นายแพทย์ วรวิช  ไกรพิณดากุล   นายแพทย์ วราวิชญ์  ชำนาญเรือ
       
  นายแพทย์ วรุตม์  บุญอำนวยกิจ   นายแพทย์ ศุภณัฐ  คล้ายอุดม


 
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
  ratchanun    kititad
  นายแพทย์ รัชชานนท์   มนูธรรม   นายแพทย์ กิตติธัช  ใจดี
  chayapong    tanaphum
  นายแพทย์ ชยพงศ์   ธนะปุระ   นายแพทย์ ธนภูมิ   โอสถเจริญผล
   tarda    rongrocd
  นายแพทย์ ธาดา  นาชิโนรส    นายแพทย์ รุ่งโรจน์   ศุภพิมล
   aditep   siripong 
  นายแพทย์ อดิเทพ  เจริญโยธากุล   นายแพทย์ ศิริพงษ์   ตันตนะรัตน์
       
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
       
 
patidmd1 
 
kanapongmd 
 
นายแพทย์ พาทิศ สิริชัชนินทร์
 
นายแพทย์ คณาพงษ์ พรศิริวัฒนากุล
       
   chayanidmd1  
 chidpom1
 
นายแพทย์ ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ
 
นายแพทย์ ชิตภูมิ เชิญตระกูล
       
 
 ponpon1
 
 nattapat1
 
นายแพทย์ พนพล  วรากรพิพัฒน์
 
นายแพทย์ ณัฐพัฒน์ ตั้งจิตเจริญ
       
 
 parkpom1
   woramed
 
นายแพทย์ ภาคภูมิ  สมรักษ์
   นายแพทย์ วรเมธ  รังสราญนนท์
       
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4
  nonmd1   somjedmd1
  นายแพทย์ นน    จารุเธียร   นายแพทย์ สมเจตน์    เจนวรพจน์
       
   savapakmd2    supacheepmd1
  นายแพทย์ เสาวภัค    นิตยวรรธนะ    นายแพทย์ ศุภชีพ    วิริยะก่อกิจกุล
       
  kengkaimd1    chanoonmd1
  นายแพทย์ กวีไกร    อนุศาสตร์    นายแพทย์ ชานนท์    ตรีกาญจนานันท์
       
  kanapatmd2   naratmd2
  นายแพทย์ คณพัฒน์    รัตนนิธิกุล    นายแพทย์ ณรัฐ    วิโรจนวัธน์
       
 

 

 
reserach

การหักของกระดูกส่วนปลายของต้นแขน  เกิดได้จากการล้มศอกกระแทกพื้นโดยตรง.. (นพ.ศรัณย์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก.... (นพ.พงศ์ศักดิ์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

ภาวะนิ้วล็อค เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานของนิ้วมือ.. (นพ.กวี)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ..... (นพ.วิชาญ)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

+ ความรู้สู่ประชาชน ทั้งหมด

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน