หมวดหมู่รอง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญบุคลากรร่วมงานปีใหม่ 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 22
CU-Orthopedics: BASIC MICROSURGERY COURSE. จันทร์ที่ 7-อังคารที่ 8 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 18
ประชุมวิชาการศิษย์เก่าออร์โธฯ จุฬาฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 241
เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ เขียนโดย Super User ฮิต: 73
กิจกรรมประจำเดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย Super User ฮิต: 205
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 285
พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 : งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User ฮิต: 71
พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User ฮิต: 193

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง