คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ร่วมด้วย คุณชนนท์ เศรษฐีวรรณ และคุณเอกสิริ ลี้อิสสระนุกูล เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท

 

คุณพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ร่วมด้วย คุณชนนท์ เศรษฐีวรรณ และคุณเอกสิริ ลี้อิสสระนุกูล เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในนาม คุณพรดี ลี้อิสสระนุกูล และ Oldschool Brownies เพื่อสบทบทุนโครงการธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ร่วมด้วย ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ , ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย , ผศ.นพ. กฤษณ์ เจริญาภ และ นพ. ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

61254BBDD428

#คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #mdchula

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน