คณาจารย์ภาควิชาฯ - ทีมบริหาร รพ.BNH - ผู้แทนบริษัทต่างๆ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล หัวหน้าภาควิชาฯ คนใหม่

คณาจารย์ภาควิชาฯ - ทีมบริหาร รพ.BNH - ผู้แทนบริษัทต่างๆ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ

15102564
1058405-1

 

 

 1069756    1069755
 21381165    1069751
 1069756    1069751
1069752   1069757
 1069754  
     

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน