Blog

VDO

 

 video1  การใส่เฝือก Short arm cast

   อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

   อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส
 : Play VDO
     
 video2

 การเข้าเฝือกปูน

    รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ

 : Play VDO
     
 or

 แนะนำสถานที่หอผ่าตัดศัลกยกรรมกระดูก

    หัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัด มพ.4

 : Play VDO

 

 

 

 

 

กิจกรรมประจำปี

 เดือน กิจกรรม
 มกราคม  เลี้ยงปีใหม่ 
 เมษายน กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส
มิถุนายน พิธีทำบุญตึก
9 มิถุนายน พิธีวางพวงมาลา วันอานันทมหิดล
กรกฏาคม พิธีไหว้ครู
สิงหาคม สัมมนาภาควิชา
 ตุลาคม  Alumni ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ธันวาคม งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

 

++ ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

   

7610054

นพ.ธันว์

อิทธิพานิชพงศ์

อิสระ

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 

7640034

1. นายแพทย์ หทัยภูมิ

ฉมาดล

อิสระ

7610046

2. นายแพทย์ รวิจักร์

จันทรโกเมนท์

อิสระ

7610051

3. นายแพทย์ ไกรนนท์

วสุเพ็ญ

รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

 

7640032

1. นายแพทย์ นิคม

โนรีย์

อิสระ

7640033

2. นายแพทย์ ปริวัฒน์

ทวีกิติกุล

อิสระ

7610048

3. นายแพทย์ สิทธิทัต

ตั้งวิทยาภูมิ

รพ.เวชการุณยรัศมิ์

7640036

4. นายแพทย์ นิธิ

กาญจนสิงห์

รพ.พุทธโสธร

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

 

7640035

พญ.พิภัทรา

สายโลหิต

รพ.ตำรวจ

  

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2559

 

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 

นพ.สุระ  นริสศิริกุล

 

นพ.สุธี  เหล่าโกเมนย์

 

นพ.ปิยพันธุ์ วรรณสินธุ์

 

นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์

 

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

 

นพ.บุรณศักดิ์  ศรีสินรุ่งเรือง

 

นพ.ณัฐเมศร์  วีระนพรุจน์

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2558

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image018  image020

นพ.วรพจน์ หงสเลิศพิภพ

นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล

image022  image024

นพ.วรพล จำรูญวงศ์ 

นพ.ปวินท์ วีระวิทย์

สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

 image014  image027

นพ.ชวรินทร์ อมเรศ

นพ.ปกรัฐ อักษรวงศ์

สาขาการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

 image029 image031 

นพ.ยติธร เพ็ญชาติ

นพ.รัชกฤช ขจรภิวัฒนา

 

กรกฎาคม 57 – มิถุนายน 58                                            

 image002

1.

นพ.ชานนท์

ชัยวิเศษ

 

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

 image004

2.

นพ.สรวุฒิ

ธรรมยงค์กิจ

 

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

 image006

3.

นพ.บดินทร์

ม่วงยิ้ม

 

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image008

4.

นพ.วิจุฬ

ซื่อตรง

 

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image010

5.

นพ.ชินวัฒน์

บ่ายเที่ยง

 

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image014

6.

นพ.ชวรินทร์

อมเรศ

 

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม

 image012

7.

นพ.ปฐมพร

วีระเศรษฐ์ศิริ

 

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม

 vitawat

8.

นพ.วิทวัส

บุญญานุวัตร

 

สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

 image016

9.

นพ.นนทิช

โพธิ์เงินนาค

 

สาขาศัลยกรรมจุลศัลยกรรมทางมือ

 
 • ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดกิจกรรม สังสรรค์ปีใหม่ 2561   ..วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฺ์  .. ภาพกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม การสัมมนาหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา และการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 2561 : link.
 • งานเลี้ยงปีใหม่อาจารย์อาวุโส วันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเมย์ฟาร์วเวอร์ โรงแรมดุสิตธาน : link.
 • ภาพกิจกรรม : สังสรรค์ปีใหม่ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2560 : link.
 • ภาพกิจกรรม : สังสรรค์ปีใหม่ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : link.
 

Slideset

The Widgetkit Slideset takes your product showcase to the next level. It provides a sleek way to show multiple sets of items and uses smooth effects while looping through them.

Features

 • Clean and very lightweight code
 • Eye-catching transition effects
 • Support of named custom sets
 • Swipe navigation on mobile phones
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Slide Example

The sets are auto generated (4 items per set), item names are shown and it uses the slide effect and navigation buttons.

 • Icon 01
  Radio
 • Icon 02
  Camera
 • Icon 03
  Calendar
 • Icon 04
  Volume
 • Icon 05
  Chat
 • Icon 06
  Tunes
 • Icon 07
  E-Mail
 • Icon 08
  Google+
 • Icon 09
  Player
 • Icon 10
  Like
 • Icon 12
  Twitter
 • Icon 12
  Weather

Zoom Example

The sets are arranged manually, the sets names are used as navigation and it uses the zoom effect.

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12

Deck Example

This auto generated sets uses prev/next buttons as navigation and the deck effect.

 • Icon 01
 • Icon 02
 • Icon 03
 • Icon 04
 • Icon 05
 • Icon 06
 • Icon 07
 • Icon 08
 • Icon 09
 • Icon 10
 • Icon 12
 • Icon 12

How To Use

The Widgetkit Slideset takes full advantage of the very user-friendly Widgetkit administration user interface. You can create and manage all the slidesets and their different items in one place. After you have created a slideset you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. Accordion
 2. Map
 3. Gallery
 4. Media Player

งานวิชาการ