คุณพรทิพย์ วรวงศ์วสุ :: บริจาคเงินสบทบหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

         เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล, รศ.นพ.วัชระ  วิไลรัตน์, อ.นพ.ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ เป็นผู้รับมอบ

reserach

การหักของกระดูกส่วนปลายของต้นแขน  เกิดได้จากการล้มศอกกระแทกพื้นโดยตรง.. (นพ.ศรัณย์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก.... (นพ.พงศ์ศักดิ์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

ภาวะนิ้วล็อค เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานของนิ้วมือ.. (นพ.กวี)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ..... (นพ.วิชาญ)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

+ ความรู้สู่ประชาชน ทั้งหมด

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน