กิจกรรมประจำปี

 เดือน กิจกรรม
 มกราคม  เลี้ยงปีใหม่ 
 เมษายน กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส
มิถุนายน พิธีทำบุญตึก
9 มิถุนายน พิธีวางพวงมาลา วันอานันทมหิดล
กรกฏาคม พิธีไหว้ครู
สิงหาคม สัมมนาภาควิชา
 ตุลาคม  Alumni ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ธันวาคม งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

 

++ ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน

งานวิชาการ