รุ่นที่ 1-10

รุ่น 1 (พ.ศ.2515-2518)

 image001

 

นายแพทย์ พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์  (เกษียณ)

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม.10330

บ้าน 54/2 ซ.ราชวินิต บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทราปราการ 10800

 

 image002

 

นายแพทย์ สม กนกศิขรินทร์

96 หมู่ 9 ต.บางพระ

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20110                             

 

รุ่น 2 (พ.ศ.2516-2519)

 image003

 

นายแพทย์ มงคล เชฏฐากุล

       (ถึงแก่กรรม)            

 no image

นายแพทย์ ทัศนะ ศาสตราสาธิต  (เกษียณ)

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ            

ถ.พระราม 4     คลองเตย

กทม.   10110

 no image

นายแพทย์ อานุรัตน์ ยอดศรี

คลินิกหมออานุรัตน์ 838/7 (ตรงข้ามวัดใหม่
พะยาทำ) ถ.ชัยชนะ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
บ้าน 838/7 ถ.ชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

                                                       

 

รุ่น 3 (พ.ศ.2517-2520)

 image005


นายแพทย์ พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น   40002  

ที่บ้าน 9/1536 หมู่บ้านทันพิมานธานี
ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 

 

รุ่น 4 (พ.ศ.2518-2521)

 image006

นายแพทย์ อุดม ชมชาญ   (เกษียณ)   

โรงพยาบาลหาดใหญ่        

อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา 90110

 

รุ่น 5 (พ.ศ.2519-2522)

 image007

นายแพทย์ มนตรี ช่างต่อ          

โรงพยาบาลบูรฉัตรชัยยากร (โรงพยาบาลรถไฟ)

ถ.ริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี

กทม. 10400  

 image008

นายแพทย์ ชเนนทร์ ถนอมสิงห์    (เกษียณ)   

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

 

 

รุ่น 6 (พ.ศ.2520-2523)

 image009

นายแพทย์ ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์  

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย

กทม 10700                                              

 image010

นายแพทย์ ประกิต เทียนบุญ          (เกษียณ)       

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปทุมวัน กทม. 10330

 

บ้าน 872 หมู่บ้านพลเทพ ถ.พัฒนาการ กทม. 

 image011

นายแพทย์ ธนิต ลีวิสุทธิกุล

โรงพยาบาลบางปะกอก 1

610 ซ.สุขสวัสดิ์ 25/1 ถ.สุขสวัสดิ์

เขตราษฎร์บูรณะ   กทม. 10140

                             

 image012

นายแพทย์ พงพันธุ์ อารีเจริญเลิศ            

แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์                    

โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ 215 ถ.สาทรใต้

เขตยานนาวา กทม. 10120        

     

 

รุ่น 7 (พ.ศ.2521-2524)

 image013

นายแพทย์ อดิศร ภัทราดูลย์     (เกษียณ)     

 

บ้าน 143/85 หมู่บ้านภาณุวิลล่า 

เขตบางกอกน้อย กทม. 

 image014

นายแพทย์ สิทธิพร อรพินท์  

แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 ถ.สุขุมวิท 3 เขตวัฒนา กทม.10110 

บ้าน 22/2 ซอย.ประชาชื่น 20 ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800   

 image015

นายแพทย์ ปริพนธ์ เปี่ยมประถม

569 ม.สีวลีรังสิต 2 ต.ประชาธิปัตย์        

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   12130

            

 

 

 

รุ่น 8 (พ.ศ.2522-2525)

 image016

นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ จตุรทัศนัย

111/7 หมู่ 2 ต.ฟ้าห้าม            

อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50000

image017

 

นายแพทย์ ไพรัช ประสงค์จีน     (เกษียณ)

 

 

462/32 อ่อนนุช ซ.8   ถ.สุขุมวิท 77

สวนหลวง สวนหลวง กทม.10250  

 

 image018

นายแพทย์ อภิชัย พุทธิประเสริฐ

โรงพยาบาลกรุงเทพ  2   

ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่                                  

เขตห้วยขวาง กทม. 10320                      

                

 image019

นายแพทย์ ยงยุทธ ศิริปการ          

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

บ้าน 182/34-35 ถ.ศรีจันทร์  อ.เมือง  

จ.ขอนแก่น      40000

 

 

รุ่น 9 (พ.ศ.2523-2526)

 image020

นายแพทย์ สมหมาย ศาลากิจ

76/4 ซอยนวลน้อย (เอกมัย 22)

ถ.เอกมัย คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110

 
 image021

นายแพทย์ นำชัย คุณธาราภรณ์

ศัลยกรรมออร์โธปิดิคส์

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ถ.วิภาวดี-รังสิต   พญาไท   กทม. 10310

 no image

นายแพทย์ ชัยลิต ตั้งศิลสัตย์

อยู่ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย)

 image023

นายแพทย์ สิน ลิ่วศิริรัตน์

โครงการริมลิฟวิ่ง 256 ม.3 อ.เมือง  

จ.นครราชสีมา 30000                                      

 

บ้าน 114/108 ม.3 ถ.ราชสีมาปักธงชัย

ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

 

รุ่น 10 (พ.ศ.2524-2527)

 image024

นายแพทย์ วัฒนา   วิรุฬห์จรรย์  

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

950 ถ.ประชาชื่น   เขตบางซื่อ กทม. 10800

    

บ้าน : 153/38 ซ.นนทบุรี 3 ถ.นนทบุรี 1  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 image025

นายแพทย์ สมนึก เชื้อทอง    

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โรงพยาบาล อปจ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

 

 image025

นายแพทย์ บุลวัฒน์ รัตนธำรง

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี 76 ถ.เณรแก้ว

ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง   สุพรรณบุรี 72000   

 

บ้าน 30 ซ.ไทยานนท์ 11 ถ.สนามบินน้ำ

ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000 

นายแพทย์ อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์

โรงพยาบาลสุราฎร์ธานี
56 ถ.ศรีวิชัย ม.2 ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน