รุ่นที่ 11-20

 

รุ่น 11 (พ.ศ.2525-2528)

 image027

นายแพทย์ ชัย ศักดิ์เดชยนต์        

โรงพยาบาลประจำจังหวัดตรัง        

อ.เมือง   จ.ตรัง   92000

 image028

นายแพทย์ พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา    (เกษียณ)

อ.เมือง   จ.สกลนคร    47000

 image029

นายแพทย์ มนตรี ชารี            

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

109 ถ.รามอินทรา แขวง คันนายาว   เขต บึงกุ่ม  กทม. 10230  


บ้าน: 2 ซ.รามคำแหง 118 แยก 36

แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

 

รุ่น 12 (พ.ศ.2526-2529)

 image030

นายแพทย์ อนันต์ ประพันวัฒนะ

โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด


บ้าน: 99/214 ม.8 หมู่บ้านพนาสน ซ.3/3

ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

 

 image031

นายแพทย์ อี๊ด ลอประยูร (เกษียณ)

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ซ.ศูนย์วิจัย กทม.

 image032

นายแพทย์ประสงค์  โอนพรัตน์วิบูลย์

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
146/1 หมู่ 4 ต.ประตูชัย 
อ.พระนครศรีอยุธยา


บ้าน 210/18-19 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย

อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 

 image033

นายแพทย์ คัมภีร์ กรณปกรณ์

คลินิกศัลยกรรมความงามหมอคัมภีร์
78/1 ซอยพร้อมพันธ์ สุขุมวิท 59 พระโขนง
กทม. 10110

 image034

นายแพทย์ สุทธิศักดิ์ รัตนาธรรมวัฒน์

กองออร์โทปิดิกส์  

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ดอนเมือง   กทม.   10220   (อยู่ต่างประเทศ)                        

 

รุ่น 13 (พ.ศ.2527-2530)

 image035

นายแพทย์ สมบัติ เศรษฐมงคล

โพลีคลินิค ณ ศรีราชา
135/10-12 ถ.สุขุมวิท 
อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี 20110       

บ้าน - 38/2 ม.9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110 

                                  

 image036

นายแพทย์ ศุภชัย   จรรยาผดุงพงษ์

ผอก.โรงพยาบาลมุกดาหาร ถ.พิทักษ์พนมเขต

ต.มุกดาหาร อ.เมือง   จ.มุกดาหาร 49000      


บ้าน 299/101 หมู่บ้านพัดชา 2 ซอย 1

ถ.พนังชลประทาน ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย

                                                   

 image037

นายแพทย์ พิเชษฐ์   กิจจาเจริญชัย

โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง   จ.สุรินทร์ 32000

 โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์

                               

บ้าน 32 ถ.บางนา-ตราด หมู่บ้านศานติ ซอยบางนา-ตราด 38

แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260  

 image038

นายแพทย์ สุรตะ อมรฤทธิ์รัตนา

 

โรงพยาบาลสุขุมวิท
1411 ถนนสุขุมวิท (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย)
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 

 

รุ่น 14 (พ.ศ.2528-2531)

 image039

นายแพทย์ นิพัธ   กิตติมานนท์        

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์            

 

ที่บ้าน 99/49 หมู่ 2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์                 

 image040

นายแพทย์ ยงศักดิ์   หวังรุ่งทรัพย์   (เกษียณ)    

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปทุมวัน กทม. 10330        

บ้าน    -                        

 image041

นายแพทย์ สมคิด สุระชัย

แผนกศัลยกรรมกระดูก

โรงพยาบาลนครพนม

อ.เมือง     จ.นครพนม  48000

 

 image042

 

นายแพทย์ อิทธิกร โถสุวรรณโชต 

(วิเชียร โถสุวรรณจินดา)


ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง กรุ๊ป 86 ถ.เทศบางสมเคราะห์

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900

 

 image043  

นายแพทย์ อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์    

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

56 ถ.ศรีวิชัย ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี

84000     

 

 

รุ่น 15 (พ.ศ.2529-2532)

 image044

นายแพทย์ อภิชาติ นิมมานเกียรติกุล

โรงพยาบาลลำปาง

อ.เมือง                                  

จ.ลำปาง  52000

 image045

นายแพทย์ นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์

แผนกศัลยกรรมกระดูก

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

อ.ศรีราชา     จ.ชลบุรี   20110                        

 image046

นายแพทย์ เชิดชัย เหลืองวัฒนพงศ์

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

301 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.143

ต.นาเกลือ อ.บางละมุง   จ.ชลบุรี   20150

 

 image047

พ.ต.อ.(พิเศษ)นายแพทย์พีระชัย ดำรงค์วานิช

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ

ปทุมวัน กทม. 10330 

46 Nonthaburi 46 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี

                                        

 

 

รุ่น 16 (พ.ศ.2530-2533)

 image048

นายแพทย์ ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ปทุมวัน กทม. 10330
66/81 ซ.จันทิมา22 ถ.ลาดพร้าว

บ้าน - แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. 

            

 image049

นายแพทย์ บุญส่ง แสงสุขศิริ      

โรงพยาบาลบางปะกงปิยเวช

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130  
168/300 ม.3 ต.เสม็ด   อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

 image050

นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์        

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กทม. 10330
ที่บ้าน 59/19 หมู่ 7 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ     

 no image

นายแพทย์ ธานินทร์ เชื่อมเสรี        

โรงพยาบาลเซ็นแมรี่                

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 image051

นายแพทย์ สมชัย รองวิริยะพานิช      

โรงพยาบาลศรีสำโรง

อ.ศรีสำโรง   จ.สุโขทัย     64120

 

รุ่น 17 (พ.ศ.2531-2534)

 image052

นายแพทย์ ธราธิป   วนาวณิชยกุล

โรงพยาบาลพระราม 2 
บางขุนเทียนกทม. 10150  โทร. 451-4920-30

บ้าน : 99-151 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์

แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กทม. 10150    

 

 image053

นายแพทย์ สมบูรณ์ บวรวนิชกูร      

งานออร์โธปิดิกส์              

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ถ.ราชวิถี กรุงเทพฯ 10400  

 image054

นายแพทย์ อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร    

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ฯ

โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตพญาไท

กทม.   10400

 image055

 

นายแพทย์ สมชัย โชคพัฒนาพงศ์

 

โรงพยาบาลราชบุรี

 

อ.เมือง จ.ราชบุรี   70000

 

 image056  

นายแพทย์ สมบัติ   บูรณรัชดา

       (ถึงแก่กรรม)

 

รุ่น 18 (พ.ศ.2532-2535)

 image057

นายแพทย์ อารี ตนาวลี  

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน   กรุงเทพฯ     10330

79/19 ถ.ศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

 

 image058

นายแพทย์ สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม. 10330  

138/343 IDOQ พญาไท ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กทม.10400              

 image059

นายแพทย์ สุวัฒน์ ก่อกิจสวัสดิ์    

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

60 หมู่ 6   ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่

จ.นนทบุรี 11140

บ้าน 274 ซ.หมู่บ้านมิตรภาพ ต.อ่อนนุช แขวงหนองบอน

เขตประเวศ กทม 10250                                  

 image060

นายแพทย์ สมชาย   คุปต์นิรัติศัยกุล

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพ

72/2 ถ.เสนานิคม ซอย2 ข้างสนามแบดมิตรเสนา

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม .10900

 
 no image

นายแพทย์ สุรเกียรติ   ด่านชลวิจิตร

           (ถึงแก่กรรม)

 

 

รุ่น 19 (พ.ศ.2533-2536)

 image062

นายแพทย์ สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา                

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  16000 

23/4 ม.7 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  

 image063

นายแพทย์ ณรงค์ฤทธิ์   ฮาวรังษี

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ที่บ้าน 37/7 หมู่บ้านลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240                                                

 image064

นายแพทย์ วัชระ   วิไลรัตน์          

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กทม.10330

บ้าน -  327/2 ซ.ลีลานุช ถ.เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ
           เขตวัฒนา กทม.10110                     

 image065

นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิจิตรรุจนพันธ์

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

 no image

นายแพทย์ ธนันต์ชัย   อนุพงศ์เมธี      

โรงพยาบาลตรัง        

อ.เมือง   จ.ตรัง   92000                                      

 

 

 

รุ่น 20 (พ.ศ.2534-2537)

 image066

นายแพทย์ทองสุข พันธ์พนมไพร

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแผนกศัลยกรรมกระดูก

301 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.143 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

98/45 ม.1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี
 

 image067

นายแพทย์ วิกรม     สู่พานิช

แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์   โรงพยาบาลสระบุรี

18 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000   
บ้าน 52/10 ม.3 หมู่บ้านสุชาวดี ถ.สุขาประชาสรรค์

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี     11120 

 

 image068

นายแพทย์ ดนัย   ปานแดง    

โรงยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า      

บุคคโล ธนบุรี  

 

 image069

นายแพทย์ พัฒน์   วรรณปิยะรัตน์

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช              

อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   72000    

              

 no image

นายแพทย์ โชคชัย วงศ์บุบผา

โรงพยาบาลนครปฐม                      

อ.เมือง   จ.นครปฐม   73000

 

 no image

นายแพทย์ อนวัช   หวังเปี่ยมศักดิ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ   10120

 

 

 

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน