รุ่นที่ 21-30

 

รุ่น 21 (พ.ศ.2535-2538)

 image070

นายแพทย์นันทวัฒน์ (ชาตรี)   ลี้วรพันธ์ชัย

โรงพยาบาลบางนา 2

79-81   ถ.ซ้ายพระ ต.พระปฐมเจดีย์   อ.เมือง                          จ.นครปฐม   73000

 image071

นายแพทย์ประวิทย์  กิติดำรงสุข

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปทุมวัน   กทม. 10330            

บ้าน 9/3 ซ.เกษมสันต์ 3 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวันกทม.10330

               

 image072

นายแพทย์พิชิต   ชาญพิพัฒนชัย          

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

อ.เมือง

จ.สระบุรี   1 8 0 0 0

image073

นายแพทย์ชูเกียรติ  เฉลิมพันธ์พิพัฒน์    

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ   10330

 

 no image

นายแพทย์กิตติ  ตันติวงศ์กานต์          

โรงพยาบาลนางรอง

อ.นางรอง   จ.บุรีรัมย์     31110

 image074

นายแพทย์รักษ์   บุญเจริญ      

 

โรงพยาบาลตรัง    

อ.เมือง     จ.ตรัง   92000

 

รุ่น 22 (พ.ศ.2536-2539)

 image075

นายแพทย์ณัฐวุธ  ศาสตรวาหา              

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 20110

 

 image076

นายแพทย์แสงชัย  งามกาญจนรัตน์            

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

อ.เมืองจ.นครราชสีมา30000

 

 image077

นายแพทย์วิชาญ   ยิ่งศักดิ์มงคล              

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปทุมวัน  กทม. 10330    

                              

 image078

นายแพทย์ชาญชัย  อำพรไพบูลย์

โรงพยาบาลยันฮี156/71ถ.จรัลสนิทวงศ์แขวงบางอ้อ

เขตบางพลัดกทม.   10700 

150/3 ถ.ทนุรัตน์ต.ทุ่งวัดดอนเขตสาทร  กทม.10120

 

 image079

นายแพทย์สมศักดิ์  เหล่าวัฒนา

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ซ.ศูนย์วิจัยกทม.

 

 image080

นายแพทย์ศึกษา  ศรีวาจนะ

โรงพยาบาลยันฮี 156/71ถ.จรัลสนิทวงศ์

แขวงบางอ้อ   เขตบางพลัดกทม. 10700

บ้าน: ม.อนันตธารา   525/19 ซ.ประชาอุทิศ 14

ถ.ประชาอุทิศบางปะกอกราษฎร์บูรณะ

กทม. 10140

 

รุ่น 23 (พ.ศ.2537-2540)

 image081

นายแพทย์กานต์  ตันติเสวี

กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลตากสิน

543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยาแขวงคลองสานเขตคลองสาน   กทม. 10600


30/2 ซ.วัดสามง่ามถ.พระราม 1 แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกทม.10330

 

 image082

นายแพทย์กัลย์  ลิมกุล  

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอ.เมืองจ.นนทบุรี 11000    

บ้าน: 199/39 ม.ชวนชื่นมารีน่าถ.นนทบุรี 1

ต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี     11000

 

 image083

นายแพทย์จุมพล  ฟูเจริญ                  

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

อ.เมือง   จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000              

 image084

นายแพทย์ปัญญา  โตพิพัฒน์

โรงพยาบาลกระบี่อ.เมืองจ.กระบี่ 81000        

บ้าน: 434/9 ถ.อุตรกิจต.กระบี่ใหญ่

อ.เมืองจ.กระบี่   81000 

 no image

นายแพทย์พิพัฒน์  จันทร์พุ่ม  

โรงพยาบาลบ้านโป่งอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี70110 


บ้าน 192 ซ.ลาดพร้าว 102 ถ.ลาดพร้าวเขตวังทองหลาง  กทม. 10310

 

 image085

นายแพทย์วิฑูรย์ไหลรุ่งเรือง    

โรงพยาบาลชัยนาท

อ.เมือง  จ.ชัยนาท     17000    

 

 

รุ่น 24 (พ.ศ.2538-2541)

 image086

นายแพทย์ฉัตรชัย   พิริยประกอบ

โรงพยาบาลชุมพร

อ.เมืองจ.ชุมพร 86170

 

 image087

นายแพทย์มานัส  ศิริพันธ์พิริยะ

โรงพยาบาลเสนา

อ.เสนา   จ.อยุธยา   13110

 

 

 

รุ่น 24 (พ.ศ.2538-2541)

 image088

นายแพทย์ธีรพงศ์  ตุนาค

โรงพยาบาลระยอง

อ.เมืองจ.ระยอง   31170

 

 image089

นายแพทย์อุดม  สุขแสนไกรศร

โรงพยาบาลBNH 9/1 ถ.คอนแวนต์สีลม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 

บ้าน 88/139 หมู่ 8 หมู่บ้านธารามย์บางกะปิถ.
รามคำแหง 150 สะพานสูง  
กทม. 10240
โทร  02-7282177   

 image090

นายแพทย์บรรชัย  ชวลิตรุจิวงษ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ถ.สรรพสิทธิ์

อ.เมืองจ. อุบลราชธานี     34000

บ้าน  18ซ.ภาษีเจริญถนนภาษีเจริญอ.เมือง

จ.อุบลราชธานี   34000

 

รุ่น 25 (พ.ศ.2539-2542)

 image091

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  แตงร่ม

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร     74000

 image092

นายแพทย์สาธิต  คูณสมบัติกุล

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

อ.เมือง   จ.หนองบัวลำภู     39000

 

 image093

นายแพทย์ประเสริฐ  อังกูรไกรวิทย์ (รัตนอังกูรวัฒนา)

โรงพยาบาลบางปะกอก 1

610 ซ.สุขสวัสดิ์ 25/1 ถ.สุขสวัสดิ์

เขตราษฎร์บูรณะ   กรุงเทพฯ     10140

 image094

นายแพทย์ยศ  เลิศวิกัย

โรงพยาบาลระยอง

อ.เมืองจ.ระยอง     21000

 image095

นายแพทย์จารุพงษ์   พรหมวิทักษ์

โรงพยาบาลพระบรมราชเทวีณศรีราชา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี     20110

 image096

นายแพทย์วัชระ   ภัทรธรรมกุล

กองกฟอ. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
ถ.วิภาวดี-รังสิตพญาไท กทม. 10310

บ้าน: 499/26 บ้านสวนราชาถ.กรุงเทพกรีฑา

หัวหมากบางกะปิกทม. 10240    

 

รุ่น 26 (พ.ศ.2540-2543)

 image097

นายแพทย์บัณฑิต   โฆสิตะมงคล

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี  70110

 image098

นายแพทย์ฉัตรปิยะ   ชวศิริกุลฑล

โรงพยาบาลพระปกเกล้า   ถ.เลียบเนิน  

อ.เมือง   จ.จันทบุรี     22000

 image099

นายแพทย์ธรรมนูญ   มีศรเอี่ยม

ฝ่ายศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลสิงห์บุรี   ถ. ขุนสรรค์   อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000                   

 image100

นายแพทย์พิพัฒน์   ดวงเฉลิมวงศ์

โรงพยาบาลบางไผ่

58/2 ถ.เพชรเกษมแขวงปากคลองเขตภาษีเจริญ กทม. 10160

บ้าน   209/2 ซ.ราชสิงขร   แขวงวัดพระยาไกร

เขตบางคอแหลม     กทม. 10120

 image101

นายแพทย์เอกรินทร์   จริยโกศล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 950

ถ.ประชาชื่นบางซื่อกทม.   10800  

บ้าน: 95/9 ม.2 ซ.เรือนทองถ.ริมคลองประปา

ต.บางซื่ออ.บางซื่อ  กทม.   10800

 no image

นายแพทย์บุญสรรค์   สิทธิพงศ์
         (ถึงแก่กรรม)

 

รุ่น 27 (พ.ศ.2541-2544)

 no image

นายแพทย์ไพฑูรย์สุรีย์พงษ์

โรงพยาบาลนครนายก

อ.เมืองจ.นครนายก     26000

บ้าน: 91/54 หมู่ 4 ต.ศรีนาวา

อ. เมืองจ.นครนายก 26000 :

 image102

นายแพทย์วีระชัยจันทร์ทัด

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสายไหมเขตสายไหมกทม.

 

บ้าน: 9/426 หมู่บ้านนันทวันม.2 ถ.สุขาภิบาล 5

แขวงท่าแร้งเขตบางเขนกทม. 10220

 

 

 

รุ่น 27 (พ.ศ.2541-2544)

 image103

นายแพทย์นินนาท  มุขดี

โรงพยาบาลปทุมธานี 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว

ต.บางปรอกอ.เมืองจ.ปทุมธานี     12000

 

 image104

นายแพทย์สมยศ  ปิยะวรคุณ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

เขตพญาไทกทม.   10400

 

 image105

นายแพทย์กวี   ภัทราดูลย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

 

 image106

นายแพทย์สุรเดช   ลอยเดือนฉาย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

301 ม.6 ถ.สุขุมวิทกม.143 ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง   จ.ชลบุรี       20150

 

 

รุ่น 28 (พ.ศ.2542-2545)

 image107

นายแพทย์สันติ  วีรกุล

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์

ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   65000   


บ้าน 397/158 หมู่บ้านนาทองถ.พิษณุโลก-บึงพระ

ต.บึงพรอ.เมืองจ.พิษณุโลก

 image108

นายแพทย์ณพชาติ  ลิมปพยอม

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

 

 image109

นายแพทย์สีหธัช  งามอุโฆษ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

 

 

รุ่น 29 (พ.ศ.2543-2546)

 no image

นายแพทย์ธาดา   ลายประเสริฐ

โรงพยาบาลกระบี่

ถ.อุตรกิจ     อ.เมืองจ.กระบี่     81000

 

 no image

นายแพทย์ณรงค์ปัทมาสน์

โรงพยาบาลราชบุรีแผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ถ.สมบูรณ์กุลอ.เมือง

จ.ราชบุรี     70000

 

 no image

นายแพทย์จงกช   บรรจบพุดซา

           (ถึงแก่กรรม)

 image110

นายแพทย์ศรนรินทร์เชิดทวีทรัพย์

โรงพยาบาล  BNH

บ้าน 11/1 ซ.ลาดพร้าว 136 ถ.คลองจั่นบางกะปิกทม.

 

 

 

รุ่น 30 (พ.ศ.2544-2547)

 no image

นายแพทย์ธวัฒชัย  วงศ์วารี

 

 image111

นายแพทย์วิทยา   สุริโย

โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิทต.วังกระแจะ

อ.เมือง   จ.ตราด 23000

 

 image112

นายแพทย์วรวิทย์   เสภาศีราภรณ์

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

32/7 ม.11 ต.ท่างามอ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   25000

 

 image113

นายแพทย์สยาม   เล็กพิทยา

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กล้วยน้ำไทกทม.
 

 image114

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์   พานิชพงษ์พันธ์

โรงพยาบาลมะการักษ์

อ.ท่ามะกา   จ.กาญจนบุรี     71120

 

 image115

นายแพทย์จิรกิติ์   ทั่งทอง

โรงพยาบาลยันฮี     ถ,พระบรมราชชนนี

กทม.

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน