รุ่นที่ 21-30

 

รุ่น 21 (พ.ศ.2535-2538)

 image070

นายแพทย์นันทวัฒน์ (ชาตรี)   ลี้วรพันธ์ชัย

โรงพยาบาลบางนา 2

79-81   ถ.ซ้ายพระ

ต.พระปฐมเจดีย์   อ.เมือง                              

จ.นครปฐม   73000

 image071

นายแพทย์ประวิทย์  กิติดำรงสุข

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปทุมวัน   กทม. 10330            

9/3 ซ.เกษมสันต์ 3 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวันกทม.10330

               

 image072

นายแพทย์พิชิต   ชาญพิพัฒนชัย          

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

อ.เมือง

จ.สระบุรี   1 8 0 0 0

image073

นายแพทย์ชูเกียรติ  เฉลิมพันธ์พิพัฒน์    

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ   10330

 

 no image

นายแพทย์กิตติ  ตันติวงศ์กานต์          

โรงพยาบาลนางรอง

อ.นางรอง   จ.บุรีรัมย์     31110

 image074

นายแพทย์รักษ์   บุญเจริญ      

 

โรงพยาบาลตรัง    

อ.เมือง     จ.ตรัง   92000

 

รุ่น 22 (พ.ศ.2536-2539)

 image075

นายแพทย์ณัฐวุธ  ศาสตรวาหา              

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี 20110

 

 image076

นายแพทย์แสงชัย  งามกาญจนรัตน์            

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

อ.เมืองจ.นครราชสีมา30000

 

 image077

นายแพทย์วิชาญ   ยิ่งศักดิ์มงคล              

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปทุมวันกทม. 10330    

                              

 image078

นายแพทย์ชาญชัย  อำพรไพบูลย์

โรงพยาบาลยันฮี156/71ถ.จรัลสนิทวงศ์แขวงบางอ้อ

เขตบางพลัดกทม.   10700 

150/3 ถ.ทนุรัตน์ต.ทุ่งวัดดอนเขตสาทรกทม.10120

 

 image079

นายแพทย์สมศักดิ์  เหล่าวัฒนา

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ซ.ศูนย์วิจัยกทม.

 

 image080

นายแพทย์ศึกษา  ศรีวาจนะ

โรงพยาบาลยันฮี 156/71ถ.จรัลสนิทวงศ์

แขวงบางอ้อ   เขตบางพลัดกทม. 10700

บ้าน: ม.อนันตธารา   525/19 ซ.ประชาอุทิศ 14

ถ.ประชาอุทิศบางปะกอกราษฎร์บูรณะ

กทม. 10140

 

รุ่น 23 (พ.ศ.2537-2540)

 image081

นายแพทย์กานต์  ตันติเสวี

กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลตากสิน

543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยาแขวงคลองสานเขตคลองสาน   กทม. 10600


30/2 ซ.วัดสามง่ามถ.พระราม 1 แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกทม.10330

 

 image082

นายแพทย์กัลย์  ลิมกุล  

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอ.เมืองจ.นนทบุรี 11000    

บ้าน: 199/39 ม.ชวนชื่นมารีน่าถ.นนทบุรี 1

ต.บางกระสออ.เมืองจ.นนทบุรี     11000

 

 image083

นายแพทย์จุมพล  ฟูเจริญ                  

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

อ.เมือง   จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000              

 image084

นายแพทย์ปัญญา  โตพิพัฒน์

โรงพยาบาลกระบี่อ.เมืองจ.กระบี่ 81000        

บ้าน: 434/9 ถ.อุตรกิจต.กระบี่ใหญ่

อ.เมืองจ.กระบี่   81000 

 no image

นายแพทย์พิพัฒน์  จันทร์พุ่ม  

โรงพยาบาลบ้านโป่งอ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี70110 

บ้าน 192 ซ.ลาดพร้าว 102 ถ.ลาดพร้าวเขตวังทองหลาง  กทม. 10310

 

 image085

นายแพทย์วิฑูรย์ไหลรุ่งเรือง    

โรงพยาบาลชัยนาท

อ.เมือง  จ.ชัยนาท     17000    

 

 

รุ่น 24 (พ.ศ.2538-2541)

 image086

นายแพทย์ฉัตรชัย   พิริยประกอบ

โรงพยาบาลชุมพร

อ.เมืองจ.ชุมพร 86170

 

 image087

นายแพทย์มานัส  ศิริพันธ์พิริยะ

โรงพยาบาลเสนา

อ.เสนา   จ.อยุธยา   13110

 

 

 

รุ่น 24 (พ.ศ.2538-2541)

 image088

นายแพทย์ธีรพงศ์  ตุนาค

โรงพยาบาลระยอง

อ.เมืองจ.ระยอง   31170

 

 image089

นายแพทย์อุดม  สุขแสนไกรศร

โรงพยาบาลBNH 9/1 ถ.คอนแวนต์สีลมบางรักกรุงเทพฯ 10500

 
88/139 หมู่ 8 หมู่บ้านธารามย์บางกะปิถ.รามคำแหง 150 สะพานสูง

กทม. 10240 โทรที่บ้าน 02-7282177   

 image090

นายแพทย์บรรชัย  ชวลิตรุจิวงษ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ถ.สรรพสิทธิ์

อ.เมืองจ. อุบลราชธานี     34000

บ้าน18ซ.ภาษีเจริญถนนภาษีเจริญอ.เมือง

จ.อุบลราชธานี   34000

 

รุ่น 25 (พ.ศ.2539-2542)

 image091

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  แตงร่ม

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร     74000

 image092

นายแพทย์สาธิต  คูณสมบัติกุล

โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

อ.เมือง   จ.หนองบัวลำภู     39000

 

 image093

นายแพทย์ประเสริฐอังกูรไกรวิทย์ (รัตนอังกูรวัฒนา)

โรงพยาบาลบางปะกอก 1

610 ซ.สุขสวัสดิ์ 25/1 ถ.สุขสวัสดิ์

เขตราษฎร์บูรณะ   กรุงเทพฯ     10140

 image094

นายแพทย์ยศ  เลิศวิกัย

โรงพยาบาลระยอง

อ.เมืองจ.ระยอง     21000

 image095

นายแพทย์จารุพงษ์   พรหมวิทักษ์

โรงพยาบาลพระบรมราชเทวีณศรีราชา

อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี     20110

 image096

นายแพทย์วัชระ   ภัทรธรรมกุล

กองกฟอ. โรงพยาบาลทหารผ่านศึกถ.วิภาวดี-รังสิตพญาไท กทม. 10310

บ้าน: 499/26 บ้านสวนราชาถ.กรุงเทพกรีฑา

หัวหมากบางกะปิกทม. 10240    

 

รุ่น 26 (พ.ศ.2540-2543)

 image097

นายแพทย์บัณฑิต   โฆสิตะมงคล

โรงพยาบาลบ้านโป่ง

อ.บ้านโป่ง

จ.ราชบุรี  70110

 image098

นายแพทย์ฉัตรปิยะ   ชวศิริกุลฑล

โรงพยาบาลพระปกเกล้า   ถ.เลียบเนิน  

อ.เมือง   จ.จันทบุรี     22000

 image099

นายแพทย์ธรรมนูญ   มีศรเอี่ยม

ฝ่ายศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลสิงห์บุรี   ถ. ขุนสรรค์   อ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 16000                   

 image100

นายแพทย์พิพัฒน์   ดวงเฉลิมวงศ์

โรงพยาบาลบางไผ่

58/2 ถ.เพชรเกษมแขวงปากคลองเขตภาษีเจริญ กทม. 10160

บ้าน   209/2 ซ.ราชสิงขร   แขวงวัดพระยาไกร

เขตบางคอแหลม     กทม. 10120

 image101

นายแพทย์เอกรินทร์   จริยโกศล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 950 ถ.ประชาชื่นบางซื่อกทม.   10800  

บ้าน: 95/9 ม.2 ซ.เรือนทองถ.ริมคลองประปา

ต.บางซื่ออ.บางซื่อ  กทม.   10800

 no image

นายแพทย์บุญสรรค์   สิทธิพงศ์
         (ถึงแก่กรรม)

 

รุ่น 27 (พ.ศ.2541-2544)

 no image

นายแพทย์ไพฑูรย์สุรีย์พงษ์

โรงพยาบาลนครนายก

อ.เมืองจ.นครนายก     26000

บ้าน: 91/54 หมู่ 4 ต.ศรีนาวา

อ. เมืองจ.นครนายก 26000 :

 image102

นายแพทย์วีระชัยจันทร์ทัด

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสายไหมเขตสายไหมกทม.

 

บ้าน: 9/426 หมู่บ้านนันทวันม.2 ถ.สุขาภิบาล 5

แขวงท่าแร้งเขตบางเขนกทม. 10220

 

 

 

รุ่น 27 (พ.ศ.2541-2544)

 image103

นายแพทย์นินนาท  มุขดี

โรงพยาบาลปทุมธานี 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว

ต.บางปรอกอ.เมืองจ.ปทุมธานี     12000

 

 image104

นายแพทย์สมยศ  ปิยะวรคุณ

โรงพยาบาลรามาธิบดี

เขตพญาไทกทม.   10400

 

 image105

นายแพทย์กวี   ภัทราดูลย์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

 

 image106

นายแพทย์สุรเดช   ลอยเดือนฉาย

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

301 ม.6 ถ.สุขุมวิทกม.143 ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง   จ.ชลบุรี       20150

 

 

รุ่น 28 (พ.ศ.2542-2545)

 image107

นายแพทย์สันติ  วีรกุล

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์

ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก   65000   

397/158 หมู่บ้านนาทองถ.พิษณุโลก-บึงพระ

ต.บึงพรอ.เมืองจ.พิษณุโลก

 image108

นายแพทย์ณพชาติ  ลิมปพยอม

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

 

 image109

นายแพทย์สีหธัช  งามอุโฆษ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

 

 

รุ่น 29 (พ.ศ.2543-2546)

 no image

นายแพทย์ธาดา   ลายประเสริฐ

โรงพยาบาลกระบี่

ถ.อุตรกิจ     อ.เมืองจ.กระบี่     81000

 

 no image

นายแพทย์ณรงค์ปัทมาสน์

โรงพยาบาลราชบุรีแผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ถ.สมบูรณ์กุลอ.เมือง

จ.ราชบุรี     70000

 

 no image

นายแพทย์จงกช   บรรจบพุดซา

           (ถึงแก่กรรม)

 image110

นายแพทย์ศรนรินทร์เชิดทวีทรัพย์

โรงพยาบาล  BNH

บ้าน 11/1 ซ.ลาดพร้าว 136 ถ.คลองจั่นบางกะปิกทม.

 

 

 

รุ่น 30 (พ.ศ.2544-2547)

 no image

นายแพทย์ธวัฒชัยวงศ์วารี

 

 image111

นายแพทย์วิทยา   สุริโย

โรงพยาบาลตราด 108 ถ.สุขุมวิทต.วังกระแจะ

อ.เมือง   จ.ตราด 23000

 

 image112

นายแพทย์วรวิทย์   เสภาศีราภรณ์

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

32/7 ม.11 ต.ท่างามอ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   25000

 

 image113

นายแพทย์สยาม   เล็กพิทยา

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กล้วยน้ำไทกทม.
 

 image114

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์   พานิชพงษ์พันธ์

โรงพยาบาลมะการักษ์

อ.ท่ามะกา   จ.กาญจนบุรี     71120

 

 image115

นายแพทย์จิรกิติ์   ทั่งทอง

โรงพยาบาลยันฮี     ถ,พระบรมราชชนนี

กทม.

งานวิชาการ