รุ่นที่ 31-40

 

รุ่น 31 (พ.ศ.2545-2548)

 image116

นายแพทย์วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล

คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พระราม 4 ปทุมวันกทม. 10330

ที่บ้าน:   19 ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธิสาร

เขตห้วยขวางกทม.10320   

 image117

นายแพทย์รุ่งโรจน์  ปัญญาสกุลวงศ์

โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง 288 หมู่1 ถนนสุขสว้สดิ์
ต.ปากคลองบางปลากดอ.พระสมุทรเจดีย์จ.สมุทรปราการ 10290 

บ้านเลขที่ 68/3   ซอยเฉลิมพระเกียรติ์ร.๙ซอย28 แยก 12   ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ร.๙แขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพฯ   10250  

 

 image118

นายแพทย์กิตติศักดิ์  เชื้อพูล

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน 58000

 

บ้าน: 5/1 ซ.สายน้ำผึ้งถ.ศิริมังคลาจารย์   ต.สุเทพ

อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50200    

 

 image119

นายแพทย์อดิศักดิ์  ประวิทย์ธนา

โรงพยาบาลยุพราชเดชอ.เดชอุดมจ.อุบลราชธานี     34160   

บ้าน: 159-159/1 ถ.สรรพสิทธิ์ต.ในเมืองอ.เมืองจ.อุบลราชธานี 34000     

 no image

นายแพทย์สุรยุธ  จารุวรรณพงศ์

โรงพยาบาลนวนคร

ถ.พหลโยธินอ.คลองหลวง   จ.ปทุมธานี 12120    
บ้าน:2003/8 ถ.พหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกทม.   10900

 image120

นายแพทย์นราพงษ์  หังสพฤกษ์

โรงพยาบาลสิรินธร

บ้าน: 20/42 ถ.บริรักษ์อุทิศต.บ่อยาง

อ.เมืองจ.สงขลา 90000 

 

รุ่น 32 (พ.ศ.2546-2549)

 image121

นายแพทย์ธนะเทพ   ตั่นเผ่าพงษ์

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

 

บ้าน: 2417 ซ.ลาดพร้าว 67/2     แขวงลาดพร้าว              

เขตลาดพร้าวกทม.10310

 image122

นายแพทย์น้ำมนต์  ใหญ่กว่าวงศ์

โรงยาบาลกรุงเทพพัทยาอ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
บ้าน: 6 ซ.ชนะสงครามถ.พระอาทิตย์

ต.ชนะสงครามอ.พระนครกทม.10200   

 image123

นายแพทย์กิตติพงษ์   คงรักเกียรติยศ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกกทม.    

บ้าน:39/185 ม.นิชาดาธานีซ.สามัคคี

ปากเกร็ดนนทบุรี   11120   

 image124

นายแพทย์ณฐพล   ลิตติรานนท์

โรงพยาบาลพระประแดง สถาบันราชประชาสมาสัย

อ.พระประแดงสมุทรปราการ 10130

 

 image125

นายแพทย์วิวรรธน์   เชี่ยวศิลป์

โรงพยาบาลไอเวอร์บรุ๊ค

ถ.สิงหไคล   ต.เวียงอ.เมืองจ.เชียงราย     57000

 

บ้าน: 4 ช้างม่อยซ.3 ถ.ช้างม่อย

อ.เมืองจ.เชียงใหม่   50300  

 

รุ่น 33 (พ.ศ.2547-2550)

 image126

นายแพทย์มานะ   ธรรมธีโรวัฒน์

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 image127

นายแพทย์วรวิทย์   ซื่อสัตย์เวช

โรงพยาบาลนครปฐม

 image128

นายแพทย์กฤษณ์   เจริญลาภ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ปทุมวันกรุงเทพฯ  10330

 
บ้าน 9/312 ศุภาลัยพีเมียร์คอนโดมีเนียม

ถ.รัชดาภิเษกแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากทม. 10120 

 image129

นายแพทย์จิรันดร์   อภินันทน์

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปทุมวัน กรุงเทพฯ: 10330

 image130

นายแพทย์วิทวัส   เจนบุญไทย

โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์

อ.หนองจอก

กทม.

 image131

นายแพทย์ภูมิชาย   สุวรักษ์สกุล

โรงพยาบาลสุรินทร์
46/1-2 ถภักดีจุมพล

ต. ในเมือง

อ. เมือง

จ. สุรินทร์  32000
 

 

 

รุ่น 34 (พ.ศ.2548-2551)

 image132

นายแพทย์ศรัณย์   ตันติ์ทวิสุทธ์

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330

 image133

นายแพทย์ภพ   เหลืองจามีกร

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330

 

บ้าน 75 ซ.102 ถ.ลาดพร้าววังทองหลางกทม. 10310  

 

 image134

นายแพทย์ไชยยศ   ชัยชาญกุล

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
เขตพญาไทกรุงเทพ

 
 image135

นายแพทย์ปรเมษฐ์   เจริญธนากร

โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

 image136

นายแพทย์กิตติวัฒน์  วิงประวัติ

โรงพยาบาลสระบุรี

242 ซ.65 ถ.สุขุมวิทแขวงพระโขนงเหนือ

เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110

 

รุ่น 34 (พ.ศ.2548-2551)

 image137

นายแพทย์ชัชวาลย์   ไพโรจน์

โรงพยาบาลหาดใหญ่

 image138

นายแพทย์ธนา   บูรณพันธฤกษ์

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

 

 image139

นายแพทย์ประดิษฐ์   ปฐวีศรีสุธา

โรงพยาบาลแกลงจ.ระยอง

ต.ทางเกวียน อ. แกลง จ.ระยอง 21110

 

บ้าน บ้านพัก 245/13

รพ.แกลง อ.แกลง  ระยอง 21110

 

รุ่น 35 (พ.ศ.2549-2552)

 image140

นายแพทย์สุเมธ   สุรัฐการดาวดี

โรงพยาบาลนนทเวช

30/8งามวงศ์วานอ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

โทร. 02 596 7888

บ้าน: 22 ถ.เพชรเกษม 90 บางแค กทม.

 image141

นายแพทย์สรวุฒิ  รัตนคูณชัย  

โรงพยาบาลวิชัยเวช 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

74/5 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย   อ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาคร 74130

บ้าน 94 ถ.ท่าสิบเบี้ยต.ท่าพี่เลี้ยง   อ.เมืองจ.สุพรรณบุรี     72000

 image142

นายแพทย์กลยุทธ   ตัณนิติศุภวงษ์

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินทเตอร์เนชั่นแนล

บ้าน 362 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร 10150

 

 image143

นายแพทย์อรรถพล   วันดี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

132/255 อาคารธารารินทร์เจ้าพระยาคอนโด

ถ.นนทบุรี 1     ต.บางกระสอ

อ.เมือง     จ.นนทบุรี         11000

 image144

นายแพทย์บัญชา   จันทร์ส่องสุข

แผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.พระนั่งเกล้า

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 image145

นายแพทย์เกรียงชัย   พฤกษาอารักษ์

โรงพยาบาลบางปะกอก 1
ที่บ้าน: 307 ถ.ตากสิน 15

แขวงบุคคโลเขตธนบุรีกรุงเทพฯ     10600

 

รุ่น 36 (..2550-2553)
 image146

นายแพทย์ไตร   พรหมแสง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

29 .อ่อนนุช 38/1 สวนหลวง สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250   

 image147

นายแพทย์ไพบูลย์   เลาหสินนุรักษ์

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

ที่บ้าน : 128/20 .เอกาทศรัฐ .เมือง .พิษณุโลก

 
 image148

แพทย์หญิงทยาภัทร   บุญเกษม

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่  243/72 ดอนนก 35 .เมือง
.สุราษฎร์ธานี 84000

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 image149

นายแพทย์ยุทธนา   คณาสุข

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา

ที่อยู่ :  2/27 .มหาดเล็กหลวง.ราชดำริ ลุมพินี
ปทุมวัน กทมThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 image150

นายแพทย์ธีรยุทธ   เดชมณีนิล

โรงพยาบาลสงขลา

ที่อยู่ : 105 .นราธิวาสนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาธร กทม เบอร์โทรศัพท์  086-6150305 

E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 image151

นายแพทย์สิทธิโชค   สุขเจริญยิ่ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า .สมุทรสงคราม

ที่อยู่ :   1272/9  .สุคนธวิท  .ตลาดกระทุ่มแบน .กระทุ่มแบน .สมุทรสาคร

 
 image152

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  ฐิติพันธุ์ดำรง

ที่ทำงาน โรงพยาบาลบางสะพาน .กำเนิดนพคุณ

ที่อยู่  309/5 .วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 .บางสะพาน  .ประจวบคีรีขันธ์ 77140

 
 image153

นายแพทย์วีรศักดิ์   สิงหถนัดกิจ

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ที่อยู่ 23/21 La Cote Condo, Sukhumvit 14 Klung Teuy, Bangkok 10110

 

 

รุ่น 37 (..2551-2554)
 image154

นายแพทย์ชินดนัย   หงสประภาส 

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

บ้าน 21/1
.อารีย์3 .พหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท  
กทม 10400  

 

 image155

นายแพทย์นโรตม์  ตรีณรงค์

โรงพยาบาลปิยะเวท

 image156

นายแพทย์ปุณยธร   พัฒนธิติกานต์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา

.ชลบุรี

 

 image157

นายแพทย์พงศ์พร  ประทีปทองคำ 

โรงพยาบาลศรีสังวรณ์ .ศรีสำโรง .สุโขทัย   64120


บ้าน 84/37
.9 .บึงพระ .เมือง พิษณุโลก 65000 

 

 image158

แพทย์หญิงพัชราภา  โอสธีรกุล

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

 image159

นายแพทย์ยติธร  เพ็ญชาติ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  กทม.

 
 image160

นายแพทย์วันธวัช   อัมพรายน์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา

 
 image161

นายแพทย์ศุภชัย   สามพันธ์

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินก รพศ.สุรินทร์

.หลักเมือง .ในเมือง .เมือง .สุรินทร์  32000
ที่บ้าน 130 หมู่ 6 .หนองโก .บรบือ .มหาสารคาม 44130 

  

รุ่น 38 (..2552-2555)
 image162

นายแพทย์ชัยยันต์   รัตนากรพันธุ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

image163

นายแพทย์ชัยวัธน์   แสงเขียว

โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 image164

นายแพทย์ชินวัฒน์   บ่ายเที่ยง

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 72000

 

 image165

นายแพทย์รวมพงศ์  จุลละโพธิ์

 

 image166

นายแพทย์วิจุฬ   ซื่อตรง

โรงพยาบาลชลบุรี (โรงพยาบาลศูนย์) 20000

 

 image167

นายแพทย์อัครวิทย์  อัศวศักดิ์สกุล

โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 image168

ศาสตราจารย์ ดร.นพ. สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รุ่น 39  (..2553-2556)
 image169

นายแพทย์วรพจน์   หงสเลิศพิภพ

คณะแพทยศาสตร์ .นเรศวร

 

 image170

นายแพทย์ชานนท์   ชัยวิเศษ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

 

 image171

นายแพทย์ปวินท์   วีระวิทย์ 

99/126 .9 .ทับกวาง .แก่งคอย สระบุรี 18260

โรงพยาบาลระยอง .ท่าประดู่ .เมือง .ระยอง

 
 image172

นายแพทย์ปฐมพร  วีระเศรษฐ์ศิริ

 

 image173

นายแพทย์ชวรินทร์   อมเรศ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

 image174

นายแพทย์อรรควร  มหัทธนตระกูล

 

 

รุ่น 40 (..2554-2557)
 image175

นายแพทย์ชลัช   จารุวรรณ

สำนักการแพทย์ กทม.

 

 image176

นายแพทย์ณัฐธีร์  วรรณรัตน์ศิริ

 

 image177

นายแพทย์ดล  วิรานุวัตร

 

 image178

นายแพทย์พีรสิทธิ์  ศิลปวิลาวัณย์

โรงพยาบาลโพธาราม

 

 image179

นายแพทย์ยศวีร์  พรมีไชย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา

 

 image180

นายแพทย์วันฉัตร  ทิมาสาร

รพช.สังขะ

 

 

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน