คณาจารย์เกษียณอายุ

คณาจารย์เกษียณอายุ

 lak md  

ศ.นพ.เล็ก ณ นคร

พ.ศ. 2511

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

.....   samak md  

ศ.นพ.สมัค พุกกะณะเสน

พ.ศ. 2523

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

         
 samid md  

ผศ.นพ.สมิทธิ์ สิทธิพงศ์

พ.ศ. 2527

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

   tong md  

รศ.นพ.ตรง พันธุมโกมล

พ.ศ. 2531

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

         
 vinai md  

รศ.นพ.วินัย พากเพียร

พ.ศ. 2541

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

   manid md.  

ศ.นพ.มานิตย์ ลิมปพยอม

 พ.ศ. 2542

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

         
chaithavat md

รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ

พ.ศ. 2543

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

  pibul md

ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

พ.ศ. 2549

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

         
Prakit4

ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ

พ.ศ. 2554

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

  pirus md

รศ.นพ.ไพรัช ประสงค์จีน

พ.ศ. 2554

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

         
Fadisorn

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

พ.ศ. 2554

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 

รศ.นพ.ยงศักดิ์  หวังรุ่งทรัพย์

พ.ศ. 2561

... รายละเอียดเพิ่มเติม

         

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน