Black Ribbon
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
       
 
 image004
 
image005 
 
นายแพทย์ นน    จารุเธียร
 
นายแพทย์ สมเจตน์    เจนวรพจน์
       
 
 image006
 
 image001
 
นายแพทย์ เสาวภัค    นิตยวรรธนะ
 
นายแพทย์ ศุภชีพ    วิริยะก่อกิจกุล
       
   
 image002
   
 image003
  นายแพทย์ กวีไกร    อนุศาสตร์    นายแพทย์ ชานนท์    ตรีกาญจนานันท์
       
   image007   image008 
   นายแพทย์ คณพัฒน์    รัตนนิธิกุล    นายแพทย์ ณรัฐ    วิโรจนวัธน์


แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2
       
 
pakawat
 
image004
 
นายแพทย์ ภควัส    ไพรศานติ
 
นายแพทย์ กิตติธัช    จิระเกียรติ์
       
 
image006
 
image014
 
นายแพทย์ ณัฐวุฒิ    ลิ่มสกุล
 
นายแพทย์ เตชวิทย์    พูลทวี
       
   
image010
   
image012
  นายแพทย์ ณพล    ตั้งบุญนิธิวงศ์    นายแพทย์ ทศพล    จันทร์เจริญชัย
       
   image014    kawin
   นายแพทย์ พีรดนย์    จารุปรัชญ์    นายแพทย์ กวิน    โปริสวาณิชย์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3
 
apisak 
 
supikan 
 
นายแพทย์ อภิศักดิ์    อังศุโกมุทกุล
 
แพทย์หญิง สุพิชญ์กานต์    ชีวสุขานนท์
       
 
 ratsiri
 
 puchong
 
นายแพทย์ รัฐศิริ    นามศิริ
 
นายแพทย์ ภุชงค์    กุลรัตน์
       
 
danaitep 
 
omluk 
 
นายแพทย์ ดนัยเทพ     ลิ่มสกุล
 
นายแพทย์ อุ้มรัก    จึงวิโรจน์
       
   pipat   tavechai 
 
นายแพทย์ พิพัฒน์    แกล้วกล้า
 
นายแพทย์ ทวีชัย    จิรชูพันธ์
 
แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4
 
 
 
นายแพทย์ โชติตะวันณ ตนาวลี
 
นายแพทย์ ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์
       
 
 
 
นายแพทย์ เมธัส พรมสุวรรณ
 
นายแพทย์ นราธร คงศักดิ์ไพศาล
       
 
 
varunyou
 
แพทย์หญิง ธิดารัตน์ อมแก้ว
 
นายแพทย์ วรัญญู วรรธนวศิน
       
 
   
 
นายแพทย์ สรายุทธ บาลธนะจักร
   

 

 

 
reserach

การหักของกระดูกส่วนปลายของต้นแขน  เกิดได้จากการล้มศอกกระแทกพื้นโดยตรง.. (นพ.ศรัณย์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคข้อเสื่อมและกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก.... (นพ.พงศ์ศักดิ์)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

ภาวะนิ้วล็อค เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณฐานของนิ้วมือ.. (นพ.กวี)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

reserach

โรคกระดูกสันหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิต ..... (นพ.วิชาญ)

++ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

+ ความรู้สู่ประชาชน ทั้งหมด

งานวิชาการ